1403/03/03
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شهرسازی- برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1390 - 1397)
  عنوان رساله: مدل نظری برنامه‌ریزی فضایی راهبردی شهرمنطقه‌های چندمرکزی: مازندران
 • کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1373 - 1377)
  عنوان رساله: امکان‌سنجی گسترش فضایی شهرهای بزرگ با روش‌های تحلیل مناسبت محیطی " گستره مطالعاتی شهر تهران"
 • کارشناسی جغرافیای طبیعی ، دانشگاه تهران ، ایران (1368 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه: برنامه‌ریزی توسعه گردشگری شهرستان نور
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بایستگی به کارگیری مفهوم عقلانیت در برنامه ریزی فضایی راهبردی هاشم داداشپور، مجتبی رفیعیان، محمدرضا حق جو (1397)
گونه شناسی سیر تکوینی منطقه شهری چند مرکزی مازندران مرکزی هاشم داداشپور، محمدرضا حق جو، مجتبی شهابی شهمیری (1394)
چارچوب بکارگیری فن SWOT در برنامه ریزی فضایی مبتنی بر تفکر راهبردی محمدرضا حق جو، سمیه زندیه، وحیده ابراهیم نیا (1392)
مقاله ارائه شده
شهرسازی، توسعه میان‌افزا و توسعه پایدار شهری مهسا محمدی، ایرج اسدی، محمدرضا حق جو (1402)
شهر هوشمند، نوشهرگرایی و توسعه میان‌افزا مهسا محمدی، ایرج اسدی، محمدرضا حق جو (1401)
مرور انطباقی تجارب بین المللی همکاری بین شهرداری در تامین خدمات عمومی منطقه ای پریسا عمرانی، ایرج اسدی، محمدرضا حق جو، مجید عبدالهی (1399)
بررسی عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری جابه جایی های مسکونی درون شهری عاطفه احسانی، ایرج اسدی، محمدرضا حق جو (1399)
رهیافتی تحلیلی بر شکل شهر و میزان مصرف انرژی حمل و نقل زهرا علی مردانی، ایرج اسدی، محمدرضا حق جو (1398)
به سوی تدوین اصول طراحی شهری انرژی محور در پارادایم پایداری سیده مهنا سمیعی کاشی، نوین تولایی، محمدرضا حق جو (1397)
بررسی و تبیین الگوهای تغییرات کاربری زمین شهری مریم لاکدشتی، ایرج اسدی، محمدرضا حق جو (1397)
تبیین ضرورت برنامه ریزی یکپارچه تأسیسات زیربنایی شهری در کاهش بحران زلزله اسدالله دیوسالار، محمدرضا حق جو، معصومه حبیبی (1394)
سنجش توان توسعه شهر مبتنی بر تاسیسات زیربنایی شهری اسدالله دیوسالار، محمدرضا حق جو، معصومه حبیبی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
مقالاتی در باب شهرسازی اسلامی علی اکبر تقوایی، مریم کامیار، حسنعلی بختیار نصرآبادی، آمنه بختیار نصرآبادی، محمدرضا حق جو، محمدامین آرش‌پور، احسان شریفیان، الناز سرخیلی، سعید رفیع‌پور (1394)
برگزاری همایش
سخنرانی
آشنایی با سیستم نظام مهندسی محمدرضا حق جو (1401)
موضوعات شهری محمدرضا حق جو (1391)
برگزاری پانل تخصصی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کارگاه سنجش و ارزشیابی محمدرضا حق جو (1393)
کسب عنوان برتر پژوهشی
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
برنامه‌ریزی فضایی برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان در شهر ساری کوثر روشن بخش، محمدرضا حق جو، نوین تولایی (1402)
بررسی میزان انطباق طرح راهبردی ساختاری رباط کریم با اصول رویکرد شهر فشرده عارفه ابراهیمی، محمدرضا حق جو، فرزین محمودی پاتی (1402)
برنامه ریزی توسعه میان افزا در نواحی درون شهری نور مهسا محمدی، محمدرضا حق جو، ایرج اسدی (1401)
امکان‌سنجی بازیافت اراضی محل دفن زباله شهر محمودآباد آرزو قاسمیان، محمدرضا حق جو، نوین تولایی (1401)
کاربست روش برنامه فرایند نتایج PPR در ارزیابی طرح توسعه شهری شهر بابل سمانه شعبانپور، محمدرضا حق جو، نوین تولایی (1401)
مساله‌‌یابی نظام برنامه‌‌ریزی شهری عراق ابراهیم الساعدی، ایرج اسدی، محمدرضا حق جو (1401)
سنجش تاثیرات شکل شهری بر مصرف انرژِی حمل و نقل شهر مشهد زهرا علی مردانی، محمدرضا حق جو، ایرج اسدی (1398)
ساماندهی شکل شهر سرخرود برای مدیریت انرژی سیده مهنا سمیعی کاشی، محمدرضا حق جو، نوین تولایی (1398)
اسیب شناسی دستور زبان تفکیک زمین در شهر های ساحلی خطی مازندران عذرا رمضانی روشن، محمدرضا حق جو، ایرج اسدی (1395)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی

علایق پژوهشی

 • کنترل توسعه
 • برنامه‌ریزی و طراحی سایت
 • طراحی مکانیزم در نظام برنامه‌ریزی ایران
 • برنامه‌ریزی و طراحی ساختار مناطق چندمرکزی
 • طراحی ساختار فضایی شهری و منطقه‌ای
 • آموزش کارگاه برنامه‌ریزی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران-شورای مرکزی (1401 - ادامه دارد)
 • عضو کمیته آموزش و ترویج سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران (1391 - 1401)
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه شهرسازی (1384 - 1401)
 • رئیس هسته پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی منطقه کاسپین - دانشگاه مازندران (1398 - ادامه دارد)
 • رئیس کمیته آموزش و ترویج سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران (1397 - 1401)
 • مدیر گروه شهرسازی در دانشگاه مازندران (1397 - ادامه دارد)
 • معاونت آموزشی دانشکده هنر و معماری (1385 - 1387)
بیشتر