1403/03/28
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
مقالاتی در باب شهرسازی اسلامی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
شهرسازی اسلامی
سال 1394
پژوهشگران علی اکبر تقوایی ، مریم کامیار ، حسنعلی بختیار نصرآبادی ، آمنه بختیار نصرآبادی ، محمدرضا حق جو ، سعید رفیع‌پور ، الناز سرخیلی ، احسان شریفیان ، محمدامین آرش‌پور

چکیده

علوم اسلامی از جمله دغدغه‌های کنونی مجموعه‌های دانشگاهی متعهد کشور است. در این راستا یکی از مشکلات عمده عدم توجه به رابطه بین مبانی علم اسلامی که در پایگاه‌های فلسفی تولید شده و محل کاربرد آن‌ها در رشته‌های تجربی انسانی است. یکی از حوزه‌ها طراحی شهری است که رابطه آن با حوزه مبانی علم اسلامی کاملا مغشوش است. بر همین مبنا نیاز است تا رابطه بین این دو حوزه با تشخیص و اختیار نظریات مرتبط با علم اسلامی قابل کاربرد در حیطه طراحی شهری و متناسب با اقتضائات آن تقویت شده و طراحی شهری بتواند از آن مبانی استفاده کند.