1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
همایش بین‌‌المللی طراحی شهری از نظریه تا عمل در ایران
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
همایش بین‌‌المللی طراحی شهری از نظریه تا عمل در ایران
سال 1391
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

همایش بین‌‌المللی طراحی شهری از نظریه تا عمل در ایران