1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه دستورالعمل اجرایی آیین‌‌نامه ترفیع اعضای هیات علمی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
کارگاه دستورالعمل اجرایی آیین‌‌نامه ترفیع اعضای هیات علمی
سال 1394
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

کارگاه دستورالعمل اجرایی آیین‌‌نامه ترفیع اعضای هیات علمی