1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
نماینده شورای مرکزی در کارگروه سنجش رشته تخصصی شهرسازی - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران-1395
نوع پژوهش
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
کلیدواژه‌ها
احراز شرایط داوطلبان، شرکت در انتخابات، شهرسازی، شورای مرکزی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران.
سال 1395
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

نماینده شورای مرکزی در کارگروه بررسی احراز شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات در رشته تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران.