1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه آموزشی علم‌‌سنجی با عنوان افزایش رؤیت‌‌پذیری فعالیت های پژوهشی به کمک شبکه های اجتماعی ResearchGate و LinkedIn
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
کارگاه آموزشی علم‌‌سنجی با عنوان افزایش رؤیت‌‌پذیری فعالیت های پژوهشی به کمک شبکه های اجتماعی ResearchGate و LinkedIn
سال 1402
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

کارگاه آموزشی علم‌‌سنجی با عنوان افزایش رؤیت‌‌پذیری فعالیت های پژوهشی به کمک شبکه های اجتماعی ResearchGate و LinkedIn