1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
دوره آموزشی "آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی"
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
تدوین استاندارد، استانداردهای بین‌المللی، اداره کل استاندارد استان مازندران.
سال 1402
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

دوره آموزشی "آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی" در تاریخ 12/10/1402 با مشارکت اداره کل استاندارد استان مازندران و دانشگاه مازندران به مدت 8 ساعت برگزار گردید.