1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کارگروه تخصصی بررسی توانایی علمی گروه شهرسازی
نوع پژوهش
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
کلیدواژه‌ها
عضو کارگروه تخصصی بررسی توانایی علمی گروه شهرسازی
سال 1391
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

عضو کارگروه تخصصی بررسی توانایی علمی گروه شهرسازی