1403/03/28
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشگر برتر شهرستان بابل در سال 1400
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
انتخاب پژوهشگر برتر، هفته پژوهش و فناوری.
سال 1400
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

انتخاب به‌عنوان پژوهشگر برتر شهرستان بابل در هفته پژوهش و فناوری سال 1400