1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
دوره توانمندسازی اعضای هیات علمی در روش تدریس
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
دوره توانمندسازی اعضای هیات علمی در روش تدریس
سال 1391
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

دوره توانمندسازی اعضای هیات علمی در روش تدریس