1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
شرکت در 16 کارگاه هم‌اندیشی اساتید دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
دفتر هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی
سال 1398
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

شرکت در 16 جلسه هم‌اندیشی اساتید دانشگاه مازندران (1390-1398) به شرح گواهی پیوست.