1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کمیته تخصصی پیشرفت استان مازندران
نوع پژوهش
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
کلیدواژه‌ها
کمیته تخصصی پیشرفت استان مازندران
سال 1401
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

عضو کمیته تخصصی پیشرفت استان مازندران- دفتر هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی