1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل گفتمان برنامه‌ریزی و طراحی شهری مازندران و کشور - دانشگاه مازندران.
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
تحلیل گفتمان، برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، مازندران، گروه شهرسازی دانشگاه مازندران.
سال 1401
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

سخنرانی با عنوان تحلیل گفتمان برنامه‌ریزی و طراحی شهری مازندران و کشور