1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
مجری کارگاه بین‌‌المللی انتقال تجربه آلمان در حوزه نظام کنترل توسعه شهری و نظام برنامه‌‌ریزی حمل‌‌ونقل شهری و منطقه‌‌ای
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
مجری کارگاه بین‌‌المللی انتقال تجربه آلمان در حوزه نظام کنترل توسعه شهری و نظام برنامه‌‌ریزی حمل‌‌ونقل شهری و منطقه‌‌ای
سال 1396
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

مجری کارگاه بین‌‌المللی انتقال تجربه آلمان در حوزه نظام کنترل توسعه شهری و نظام برنامه‌‌ریزی حمل‌‌ونقل شهری و منطقه‌‌ای