1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه بین‌‌المللی توسعه پایدار گردشگری، چالش‌‌های ایران، تجارب آلمان
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
کارگاه بین‌‌المللی توسعه پایدار گردشگری، چالش‌‌های ایران، تجارب آلمان
سال 1392
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

کارگاه بین‌‌المللی توسعه پایدار گردشگری، چالش‌‌های ایران، تجارب آلمان