1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو هیات مدیره انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران شعبه مازندران و عضو کارگروه معماری و شهرسازی
نوع پژوهش
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
کلیدواژه‌ها
هیات مدیره انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران شعبه مازندران
سال 1395
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

- عضو هیات مدیره انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران شعبه مازندران - عضو کارگروه معماری و شهرسازی