1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران- (1391-1394)
نوع پژوهش
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
کلیدواژه‌ها
هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
سال 1391
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

عضو هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در ششمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران.