1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی تخصصی دانشجویان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
سال 1401
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

آشنایی تخصصی دانشجویان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با حضور اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران نشست تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با همکاری انجمن‌‌های علمی مهندسی شهرسازی- مهندسی مکانیک- مهندسی برق- مهندسی عمران دانشگاه مازندران (معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران)