1403/03/28
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
ریٔیس هسته پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی منطقه کاسپین
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
هسته پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی منطقه کاسپین
سال 1398
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

تاسیس هسته پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی منطقه کاسپین