1403/03/28
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
فرهنگ به عنوان ابزاری برای تجدید حیات شهری؛ نمونه موردی «باریو ال راوال» بارسلون اسپانیا
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ندارد
سال 1383
مجله فصلنامه تخصصي معماري وشهر سازي « آبادي »
شناسه DOI
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

ارایه طرح های فرهنگی به عنوان کمکی برای تجدید حیات شهری در عین حالی که منطقه ای رونق می یابد، ممکن است برای گروه جمعیتی شاغلین موجود، اثرات منفی در پی داشته باشد. به نظر می رسد، نمونه ال راوال بارسلون این امر را نشان می دهد.