1403/03/28
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
بازآفرینی شهری پایدار در بافت‌‌های ناکارآمد شهری
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
بازآفرینی شهری پایدار در بافت‌‌های ناکارآمد شهری
سال 1396
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

بازآفرینی شهری پایدار در بافت‌‌های ناکارآمد شهری- برگزارکننده: وزارت راه و شهرسازی، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان