1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
ایراد سخنرانی مرور تحلیلی بر آموزش درس نظریه‌‌های برنامه‌‌ریزی در کشورهای توسعه یافته
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
ایراد سخنرانی مرور تحلیلی بر آموزش درس نظریه‌‌های برنامه‌‌ریزی در کشورهای توسعه یافته
سال 1393
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

ایراد سخنرانی مرور تحلیلی بر آموزش درس نظریه‌‌های برنامه‌‌ریزی در کشورهای توسعه یافته