1403/03/28
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تفاوت رشته‌های مهندسی شهرسازی و معماری-بررسی تفاوت گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
بررسی تفاوت رشته‌های مهندسی شهرسازی و معماری-بررسی تفاوت گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
سال 1401
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

بررسی تفاوت رشته‌های مهندسی شهرسازی و معماری-بررسی تفاوت گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برگزاری نشست توسط انجمن‌‌ علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه مازندران (معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران) با همکاری دپارتمان شهرسازی اتحادیه دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران