1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کارگروه مهارت‌افزایی در آموزش دانشکده
نوع پژوهش
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
کلیدواژه‌ها
مهارت‌افزایی در آموزش
سال 1399
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی