1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
نشست علمی تخصصی با عنوان "اثرات تغییر اقلیم: با تاکید بر حوضه دریای کاسپین"
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
تغییر اقلیم، دریای کاسپین.
سال 1402
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

نشست علمی تخصصی با عنوان "اثرات تغییر اقلیم: با تاکید بر حوضه دریای کاسپین" به مناسبت هفته پژوهش در تاریخ 19/09/1402 به مدت دو ساعت در دانشگاه مازندران برگزار گردید.