1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
ساختار فضایی در آرمان‌‌شهر اسلامی، مروری بر اندیشه‌‌های فارابی در موضوع مدینه فاضله
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
ساختار فضایی در آرمان‌‌شهر اسلامی، مروری بر اندیشه‌‌های فارابی در موضوع مدینه فاضله
سال 1392
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

ساختار فضایی در آرمان‌‌شهر اسلامی، مروری بر اندیشه‌‌های فارابی در موضوع مدینه فاضله