1403/03/28
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران (شورای مرکزی)1401-1404
نوع پژوهش
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
کلیدواژه‌ها
کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج، سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران، شورای مرکزی.
سال 1401
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

عضو کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران (شورای مرکزی) به مدت 3 سال (1401-1404).