1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری جابه جایی های مسکونی درون شهری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بجنورد، جابه جایی درون شهری، جابه جایی مسکونی
سال 1399
پژوهشگران عاطفه احسانی ، ایرج اسدی ، محمدرضا حق جو

چکیده

جابه جایی مسکونی، مکانیزم مرکزی تغییر شکل دادن ساختار مسکونی شهری در طول زمان (Porell: 2013: 9) و عبارت است از، حرکت ساکنان یک شهر از یک واحد مسکونی به واحد دیگر یا از یک محله به محله ی دیگر آن شهر( زنگنه و همکاران، 1390: 47). دلایل زیادی موجبات شکل گیری این جابه جایی را فراهم می کند. گاهی این تحرکات به صورت اجباری شکل می گیرد و در بعضی موارد به صورت آگاهانه و اختیاری. در رابطه با جابه جایی هایی که به صورت اختیاری صورت می گیرد می توان دلایلی همچون مسائل مربوط به مسکن، مسائل مرتبط با محله، دسترسی پذیری، موارد مرتبط با شغل و چرخه زندگی برشمرد. در پژوهش حاضر با بررسی دلایل تاثیرگذار بر تمایل به جابه جایی مسکونی مشخص شد عامل مسکن و محیط مسکونی تاثیرگذارترین عوامل هستند.