1403/03/28
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
موضوعات شهری
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
موضوعات شهری
سال 1391
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

موضوعات شهری