1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کمیته سیاستگذاری مسابقات حرفه‌ای-علمی شورای مشورتی ارتقای اشتغال‌پذیری دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
کلیدواژه‌ها
کمیته سیاستگذاری مسابقات حرفه‌ای-علمی،شورای مشورتی ارتقای اشتغال‌پذیری دانشجویان
سال 1399
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

به‌منظور پیوند دانشگاه با جامعه، بازار کار، مراکز صنعتی و تولیدی و نیاز مبرم به تدوین برنامه‌های علمی و عملیاتی در این عرصه