1403/03/28
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
شرکت در کارگاه آموزشی معرفت‌شناسی دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
معرفت‌شناسی
سال 1392
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

شرکت در کارگاه آموزشی معرفت‌شناسی دانشگاه مازندران (16 ساعت)