1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
شرکت در همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در صنعت ساختمان (دوره آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی)
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
یمنی، بهداشت و محیط‌زیست، صنعت ساختمان، ارتقاء پایه، پروانه اشتغال به‌کار مهندسی
سال 1395
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

شرکت در همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در صنعت ساختمان (دوره آموزشی 16به‌مدت ساعت جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی)