1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تبیین الگوهای تغییرات کاربری زمین شهری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
واژه های کلیدی: زمین شهری، کاربری زمین شهری، الگوهای تغییر کاربری زمین، عوامل تغییر کاربری زمین
سال 1397
پژوهشگران مریم لاکدشتی ، ایرج اسدی ، محمدرضا حق جو

چکیده

زمین یک دارایی با ارزش است که اکثر فعالیت های انسان به آن وابسته است و باید برای اهداف مهم در شهر استفاده شود. کاربری زمین نشان دهنده عملکرد یک شهر و تغییر کاربری یک امر پویا و پیوسته در حال تغییر و نتیجه تعامل انسان و محیط در جهت تامین خواسته هایش است. پژوهش حاضر دارای رویکرد توصیفی – تبیینی است و از طریق مطالعه اسنادی و تحلیل داده های ثانوی به بررسی و تبیین الگوهای تغییرات کاربری زمین و عواملی که باعث این تغییرات در شهرها می شوند، می پردازد. در نتیجه این پژوهش با رسیدن به مجموعه ای از الگوها و عواملی که باعث تغییرات کاربری زمین در شهرها شده اند، در درک تغییرات، برنامه-ریزی صحیح و پیش بینی توسعه آینده شهر موثر خواهد بود.