1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
نماینده دانشگاه مازندران در کارگروه تخصصی شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
نوع پژوهش
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
کلیدواژه‌ها
کارگروه تخصصی شهرسازی
سال 1394
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

نماینده دانشگاه مازندران در کارگروه تخصصی شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران