1403/03/28
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
استاد مشاور انجمن علمی-دانشجویی شهرسازی دانشگاه مازندران (1384-1401)
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
استاد مشاور، انجمن علمی-دانشجویی، گروه شهرسازی، دانشگاه مازندران،
سال 1384
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

استاد مشاور انجمن علمی-دانشجویی شهرسازی دانشگاه مازندران