1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با سیستم نظام مهندسی
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
سازمان نظام مهندسی ساختمان
سال 1401
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

آشنایی با سیستم نظام مهندسی برگزاری نشست توسط انجمن‌‌های علمی مهندسی شهرسازی با همکاری انجمن علمی مهندسی معماری دانشگاه مازندران (معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران)