1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو شورای مشورتی ارتقای اشتغال‌پذیری دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته
نوع پژوهش
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
کلیدواژه‌ها
اشتغال‌پذیری، دانشجویان دوره کارشناسی
سال 1397
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

کارآمدتر ساختن برنامه‌های درسی و آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته