1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کمیته علمی اولین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
عضو کمیته علمی اولین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
سال 1395
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

عضو کمیته علمی اولین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر