1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه آموزشی علم‌‌سنجی با عنوان آشنایی مقدماتی با پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
کارگاه آموزشی علم‌‌سنجی با عنوان آشنایی مقدماتی با پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس
سال 1402
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

کارگاه آموزشی علم‌‌سنجی با عنوان آشنایی مقدماتی با پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس