1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
شرکت در کارگاه آموزشی ویژگی‌های استاد از نگاه دین-دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ویژگی‌های استاد از نگاه دین
سال 1391
پژوهشگران محمدرضا حق جو

چکیده

شرکت در کارگاه آموزشی ویژگی‌های استاد از نگاه دین-دانشگاه مازندران (3 ساعت)