1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین ضرورت برنامه ریزی یکپارچه تأسیسات زیربنایی شهری در کاهش بحران زلزله
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی شهری، تأسیسات زیربنایی شهری، تونل تأسیسات شهری، زلزله
سال 1394
پژوهشگران اسدالله دیوسالار ، محمدرضا حق جو ، معصومه حبیبی

چکیده

ایران از نظر توپوگرافی و موقعیت جزء 10 کشور بلاخیز دنیا است. به منظور کاهش و یا پیشگیری از مخاطرات طبیعی و آثار آن، لزوم برنامه ریزی یکپارچه تأسیسات زیربنایی شهری ضروری است. زمانی می توان به این نقطه رسید که ایمنی شهرها و ساکنین آن ها به عنوان هدفی اساسی در سطوح سیاست گذاری کلان و نظام برنامه ریزی شهری کشور مدنظر باشد. در این مقاله سعی شده چگونگی کاهش میزان آسیب پذیری مادی و انسانی از این طریق ارائه شده تا مسئولین و برنامه ریزان بتوانند با بهره گیری از آنها اثرات بحران زلزله در شهرها را به حداقل ممکن برسانند.