1403/03/28
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
تقلیل عرض خیابان‌های اطراف پردیس 100 هکتاری دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
تقلیل عرض، خیابان‌های اطراف پردیس، دانشگاه مازندران.
سال 1401
پژوهشگران محمدرضا حق جو ، سید محمود میثاقی

چکیده

با توجه به مشکلات ایجاد شده برای اراضی دانشگاه مازندران در مجموعه یکصد هکتاری پردیس منبعث از طراحی‌های صورت گرفته در طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر بابلسر که منجر به مکاتبات گسترده بین دانشگاه مازندران و مدیریت شهری بابلسر طی سال‌های گذشته گردید و نهایتا کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی در سال 1399 با حذف شبکه معابر داخلی و تقلیل عرض معابر پیرامونی موافقت نمود و مقرر کرد که خط پروژه پیشنهادی برای معابر مذکور تهیه و برای تصویب به کمیسیون ماده 5 ارسال گردد. طرح جامع و تفصیلی در شرق شهر بابلسر، شبکه‌های ارتباطی حداکثری با اهداف و رویکردهایی که برای نحوه ارتباط با نواحی پیرامونی و نوار ساحلی که احتمال امتداد آن در آن زمان وجود داشت، اما در عمل به‌دلیل عدم اجازه نیروی هوایی برای دو تکه شدن اراضی‌شان و وجود ساخت‌وسازها و معارض‌های متعدد در ضلع جنوبی که به روستای باقرتنگه محدود می‌گردد و نیز به‌دلیل شکل‌گیری کامل معبر شمالی که راه دسترسی اصلی به شهرک یا مجموعه مسکونی علی‌آبادمیر محسوب می‌شد، عملا مساحت‌های زیادی از اراضی دانشگاه را در تعریض معابر طرح تفصیلی قرار داده که با تغییر وضعیت و شرایط، دیگر نیازی به آن عرض‌های اختصاص یافته نبود. لذا تقاضای تقلیل و اصلاح عرض معابر از سوی دانشگاه به مدیریت شهری صورت گرفت و سرانجام کمیسیون ماده 5 مشروط به تهیه طرح توجیهی تقلیل عرض معابر و ارائه خط پروژه فنی گردیده تا موضوع پس از تصویب طراحی نهایی شده و تکلیف اراضی دانشگاه و معابر پیرامونی آن برای همیشه مشخص و برای اجرا عملیاتی گردد. جهت انجام این فرآیند و با هدف رفع و کاهش مشکلات مالکیتی، مدیریتی ، اقتصادی/مالی، توسعه‌ای، امنیتی و اجتماعی فرهنگی در دستور کار و فرآیند پژوهش قرار گرفت. نقشه‌برداری پایه 1:500 به‌همراه تصاویر هوایی و ماهواره‌ای و نیز نقشه‌های 1:2000 مبنای کار قرار گرفت و تیم پژوهشی با تخصص‌های شهرسازی و ترافیک و ... با روش اسنادی و میدانی و نیز مصاحبه با همجواران ذی‌نفع تصمیمات کمیسیون ماده 5 را مبتنی بر اصول و استانداردهای طراحی شبکه معابر، شعاع‌ها و قوس‌ها و ... را در سه وضعیت موجود، مصوب و نیز پیشنهادی طراحی می‌نمایند.