1403/05/03
فرزاد بالو

فرزاد بالو

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی: بابلسر.
تلفن: 01135302663

دروس

دکترای تخصصی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
ابن عربی و استعاره؛ بررسی روش‌شناسی ابن عربی در تبیین عالمِ صغیر با تأکید بر نظریۀ استعارۀ جرجانی مسعود اسکندری، سیاوش حق جو، فرزاد بالو، علی اکبر باقری خلیلی (1403)
هرمنوتیک سکوت در غزلیات شمس فرزاد بالو، رضا رضاپور (1402)
سبک فرزندپروری در مدیر مدرسه جلال آلاحمد پریسا نصیری، فرزاد بالو، هادی نورمحمدی (1402)
تحلیل مقایسه ای آیرونی هستی در رباعیات خیام و مثنوی های عطار سمیه شریفی، بتول مهدوی، فرزاد بالو (1402)
بررسی ساختمان تصویرهای غزلهای دوره بازگشت مصطفی میردار رضایی، فرزاد بالو (1402)
واکاوی هندسه تصویرهای شعری دوره بازگشت مصطفی میردار رضایی، فرزاد بالو (1401)
تاثیر مکتب رئالیسم سوسیالیستی روسی بر سطح فکری رمانهای فارسی الهام فرزام، مسعود روحانی، فرزاد بالو، احمد غنی پور ملکشاه (1401)
ماهیت زبان و مفردات آن در اندیشه امام محمد غزالی مصطفی میردار رضایی، فرزاد بالو (1401)
مفهوم وحدت وجود در مشرب فکری مولانا و لف تالستوی سیده مهنا سیدآقایی رضایی، فرزاد بالو (1400)
از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت های سه گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین القضات همدانی علیرضا تقوی کوتنائی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو، علی اکبر باقری خلیلی (1399)
از مکتب رمانتیسیسم تا هرمنوتیک رمانتیک (کلاسیک فرزاد بالو، مصطفی میردار رضایی (1399)
بازنمایی «دیگری» در مثنوی مریم دزفولیان راد، غلامعلی فلاح، فرزاد بالو (1399)
شاهنامه نمود حذف، غیاب یا حضور دیگری فرزاد بالو، رضا ستاری، فاطمه بصیری (1398)
معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به مدد روش هانری کربن در تذکره الاولیاء محمد جهانگیری زینی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو، مرتضی محسنی (1397)
نیست انگاری در آثار نیچه و خیام فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (1397)
بررسی مؤلفه های پُست مدرنیستی در رمان سنگ صبور چوبک فرزاد بالو، شهرام احمدی، مریم خواجه نوکنده (1397)
نمودهای مفهوم «دیگری » در اشعار فروغ فرخ زاد فرزاد بالو، سیده مائده واقعه دشتی (1396)
پروین و مارکس؛ تا فراسوی طبقه مهدی خبازی کناری، فرزاد بالو (1395)
خوانشی تراژیک از داستان ابلیس در سنت عرفانی با رویکردی ارسطویی فرزاد بالو، شهرام احمدی، مطهره رضایی چراتی (1395)
بررسی ساختار زبانی «کشف المحجوب و مصباح الهدایه» فرزاد بالو، علی رجبی دوغیکلایی (1395)
دال و مدلول در اندیشۀ ناصرخسرو فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (1394)
ماهیت چند ساحتی زبان در اندیشه ی ناصر خسرو و سوسور فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (1394)
مقاله ارائه شده
بررسی بینامتنی حکایات مشترک شبلی در کشف الاسرار و روح الارواح بر اساس تئوری ژنت سیده عارفه موسوی سنگدهی، بتول مهدوی، فرزاد بالو (1400)
خیال منفصل در بوف کور از منظر پدیدارشناسی هانری کربن مصطفی میردار رضایی، فرزاد بالو (1400)
بررسی فرهنگ عامه در شاهنامه با تکیه بر دوره هخامنشی شاهنامه بتول مهدوی، فرزاد بالو، سمیه رئیسی (1396)
بررسی نمود های خودستایی در غزلیات عطّار» فرزاد بالو، زهرا پورخیراللهی (1396)
بررسی انگارههای کارناوالی در رمان سنگ صبور صادق چوبک فرزاد بالو، مریم خواجه نوکنده (1394)
ناصرخسرو و فیلسوفان یونانی فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری، سکینه مشتت پور (1394)
کتاب
گزیده ای از تاریخ فرهنگ روسیه معصومه معتمدنیا، سیده مهنا سیدآقایی رضایی، فرزاد بالو (1401)
نام دال از ناصرخسرو به سوسور فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (1399)
گونه های نثر تفسیری (با رویکرد هرمنوتیکی) فرزاد بالو، حبیب الله عباسی (1399)
تفسیرموضوعی قرآن کریم ناصرخسرو حبیب الله عباسی، فرزاد بالو (1398)
پیامبر مدرنیسم ادبی حبیب الله عباسی، فرزاد بالو (1396)
افلاطونٰ ٰ، سوسور مهدی خبازی کناری، فرزاد بالو (1395)
ناصرخسرو ، سوسور فرزاد بالو، مهدی خبازی کناری (1395)
سنت و تجدددرجهان اسلام به خوانش ادونیس حبیب الله عباسی، فرزاد بالو (1395)
تعدد جرم کیو مرث کلانتری، سید حسن جعفریان سوته، فرزاد بالو (1394)
آموزش گام به گام تکنیک ها و تاکتیک های پایه در والیبال معصومه قربانی مرزونی، سارا نصیری، فرزاد بالو (1394)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
نقد کتاب شیعه شناخت (فصل آثار علمی شیعه) محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، محسن نورائی، سید محسن موسوی، فرزاد بالو (1400)
نقد ترجمه کتاب یکی بود یکی نبود میخایل نعیمه حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده، فرزاد بالو (1400)
بررسی ابعاد آیرونی هستی مثنوی سیاوش حق جو، بتول مهدوی، شهرام احمدی، فرزاد بالو (1400)
از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت های سه گانه تفسیری کشف الاسرار میبدی فرزاد بالو، مدیر مدیر سامانه، سیاوش حق جو، بتول مهدوی (1398)
روایت نگاری به روش خلاقه تحلیلی. مدیر مدیر سامانه، قدسیه رضوانیان، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1397)
تأثیر شگردهای آمیغی بلاغی (صناعات کنایه‌محور) بر فرآیند تکوین و تکامل تصویر سبک‌های شعر فارسی مدیر مدیر سامانه، سیاوش حق جو، مصطفی میردار رضایی، فرزاد بالو، علی اکبر باقری خلیلی (1397)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر برتر دانشگاهی فرزاد بالو (1400)
بازنمایی دیگری در مثنوی مریم دزفولیان راد، غلامعلی فلاح، فرزاد بالو (1399)
نشریات
دوفصلنامه پژوهش های ادبی - فلسفی شهرام احمدی، فرزاد بالو (1401)
مدیر مسئولی نشریه پژوهش های ادبی فلسفی شهرام احمدی، فرزاد بالو (1400)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
بررسی جلوه‌های هستی‌شناختی در داستان‌های بهرام صادقی محمد حسن حبیبی، مسعود روحانی، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1402)
تحلیل شخصیت شاعر در نمایشنامه های احمدرضا احمدی سیده فاطمه ساداتی تیله بنی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو (1402)
بررسی عنصر شخصیت و شخصیت پردازی در مجموعه داستان ملمداس روجا چالاکی، قدسیه رضوانیان، فرزاد بالو (1402)
خوانشی ساختارزدایانه از اشعار سهراب سپهری فاطمه محسنی رودباری، بتول مهدوی، فرزاد بالو (1402)
پیشبررسی نسبت شعر و موسیقی در غزلیات حافظ با محوریت اوزان کرشمه آوا خدادی، علی اکبر باقری خلیلی، فرزاد بالو (1401)
بررسی پیران مستور از زمان حسن بصری تا ابو سعید ابو الخیر مهسا دادگر، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1401)
بررسی دورنمایه های شلوارهای وصله دار و لولی سرمست اثر رسول پرویزی فهیمه آقاجان زاده، فرزاد بالو، شهرام احمدی (1401)
نگاهی مقایسه ای به ترانه های رپ و بحر طویل در شعر فارسی امیر حسین قنبری، فرزاد بالو، شهرام احمدی (1400)
انواع شوخ طبعی در معایب الرجال با نگاهی به تادیب النسوان زهرا نیاز آذری، فرزاد بالو، بتول مهدوی (1400)
بررسی مقایسه ای نگرش هرمنوتیکی عین القضات همدانی و پل ریکور علیرضا تقوی کوتنائی، علی اکبر باقری خلیلی، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1400)
بررسی آرا زبانی آرامش دوستدار وفتحعلی آخوندزاده. فاطمه محمودی، بتول مهدوی، فرزاد بالو (1399)
آیرونی هستی در رباعیات حیام و اشعار عطار سمیه شریفی، فرزاد بالو، بتول مهدوی (1399)
مقایسه رویکرد شعر سهراب سپهری و بیژن الهی به طبیعت فائزه ملکی ورکی، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1399)
بررسی غزلیات حافظ با تکیه بر مفهوم آپوریا در اندریشه ی ژاک دریدا ایوب عزیزی، قدسیه رضوانیان، فرزاد بالو (1398)
بررسی خیال منفصل در آثار عطار بر اساس رویکرد پدیدارشناسانه ی هانری کربن محمد جهانگیری زینی، مرتضی محسنی، فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1398)
بررسی تطبیقی جلوه های مدرنیسم در آثار جبران خلیل جبران و فروغ فرخزاد رقیه شیرزاده، حسن گودرزی لمراسکی، فرزاد بالو (1397)
شاهنامه نمود حذف، غیاب یا حضور دیگری فاطمه بصیری، رضا ستاری، فرزاد بالو (1395)
بحران مخاطب در شعر معاصر (با تاکید بر شعر زبانگرای براهنی و شاگردانش فاطمه بافکر، قدسیه رضوانیان، فرزاد بالو (1395)
آیرونی در مثنوی معنوی نرگس شفیعی آکردی، فرزاد بالو، شهرام احمدی (1395)
خوانشی تراژیک از داستان شیطان در سنت عرفانی با رویکرد ارسطویی مطهره رضایی چراتی، شهرام احمدی، فرزاد بالو (1395)
خوانش رمان سنگ صبور صادق چوبک با رویکرد منطق مکالمه ای باختین مریم خواجه نوکنده، شهرام احمدی، فرزاد بالو (1394)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی