29 اسفند 1401
محمد شريفي

محمد شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر بولوار شهید ذوالفقاری پردیس دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / الهیات- علوم قرآن و حدیث
تلفن: 01135302608
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه تهران ، ایران (1389 - 1393)
 • فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث ، تربیت مدرس تهران ، ایران (1380 - 1382)
 • لیسانس علوم قرآن و حدیث ، علوم اسلامی رضوی مشهد ، ایران (1376 - 1380)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • احادیث موضوعه
 • تفسیر ترتیبی و موضوعی قرآن کریم
 • قرآن و مستشرقان
 • آرای معاصران در قرآن و حدیث
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمد شریفی، اکرم حسین زاده (1401) نقد استناد یوسف درّه حداد به آیه 31 سوره فاطر در مورد مصدریت قرآن شبهه پژوهی مطالعات قرآنی: 6; 83-105
2
اکرم حسین زاده، محمد شریفی، سید محسن موسوی (1401) قاریان جاعل حدیث در جریان جعل حدیث حدیث پژوهی: 27; 7-28
3
mohammad sharifi, Asmā’ Narīmānī Aṣl (2022) An Analysis of Esoteric Interpretation From the Viewpoint of Qāḍī ‘Abd al-Jabbār and Naṣr Ḥāmid Abū Zayd Journal of Contemporary Islamic Studies: 4; 207-219
4
اکرم حسین زاده، محمد شریفی، سید محسن موسوی (1401) سلیمان بن ارقم و محمد بن یونس در جریان جعل حدیث سفینه: 19; 190-170
5
Faezeh zarein, mohammad sharifi (2022) Formal and Content connections of Surah in the Same Group (Case Study of Surah Musabbahat, Parts 27 and 28 of the Holy Quran) International Jornal of Multicultural and Multireligiouse Underestanding: 9; 95-102
6
7
محمد شریفی، طاهره کریمی محلی (1400) نقل به معنا در روایات؛ ملاک ها و شاخص های تشخیص حدیث و اندیشه: 32; 177-204
8
سجاد اسکندری، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400) تحلیل المبنی التفسیری لقدسیة القرآن من وجهة نظر وهبة الزحیلی فی «التفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنهج مجله الکلیه الاسلامیه الجامعه: 65; 491-514
9
محمد شریفی، الهام عمویی (1400) درنگی در مفهوم مسّ شیطان در آیه 41 سوره «ص» بر پایه تفسیر المیزان الهیات قرآنی: 17; 13 - 28
10
اکرم حسین زاده، محمد شریفی (1400) نویسندگان روایات طبی، علل و انگیزه ها مطالعات اسلامی در حوزه سلامت: 18; 37-48
11
محمد حسین شیرزاد، محمد حسن شیرزاد، محمد شریفی (1400) تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره‏ های جهتی آموزه های قرآنی: 34; 3-30
12
محمد شریفی، علیرضا لک زایی (1400) اهل بیت(علیهم السلام) و برخورداری از علم الکتاب الهیات قرآنی: 16; 49-65
13
محمد شریفی، لیلا رمضان نیاسماکوش (1400) جایگاه و اعتبار بطن در تفسیر از دیدگاه علامه جوادی آملی تفسیر پژوهی: 15; 103-79
14
بابک هادیان حیدری، محمد شریفی (1400) جایگاه مبانی صدوری تفسیر در حل چالش های تفسیری از منظر برخی مفسران مطالعات قرآنی: 46; 403-427
15
mohammad sharifi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Homayoon Yazdanshenas, Maryam Gorji, Sayed Hossein Hosseini Karnami (2021) Scientific evidences of the "prostration effect" on the forehead of some prayer International Jornal of Multicultural and Multireligiouse Underestanding: 8(2); 293-302
16
17
مصطفی رحیمی، محمد شریفی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1400) معاییر صقل و قیاس صحة الروایات التفسیریة آداب الکوفة: 47; 421-436
18
محمد شریفی، فاطمه قربانی (1400) نقد و بررسی رایج ترین واژگان مستعمل برای روایات موضوعه حدیث پژوهی: 25; 187-212
19
محمد شریفی، عبدالرحمان باقرزاده لداری (1399) البحث عن اصول عقائد الشیعه فی الکتب السماویه مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة: 59; 709-725
20
اکرم حسین زاده، محمد شریفی (1399) گونه شناسی تفاسیر عرفانی و تحلیل آنها مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی: 84; 749-771
21
محمد شریفی، اکرم حسین زاده (1399) تفسیر عرفانی ـ أنفسی آیه ذر با تأکید بر روایات تفسیری مطالعات تفسیری: 42; 47-64
22
محمد شریفی (1399) العناصر القرآنیة للنمط الغذائی الصحی مجله الکلیه الاسلامیه الجامعه: 55; 377-399
23
محمد شریفی، رقیه براریان مرزونی (1399) A Comparative Study of the Meaning of “Halū‘” from the Viewpoints of Martyr Muṭahharī and Ayatullāh Jawādī Āmulī Journal of Contemporary Islamic Studies: 2; 231-243
24
عبدالرحمان باقرزاده لداری، محمد شریفی (1399) بررسی نقادانه رویکرد پیشوایان اهل حدیث به مقام محمود تحقیقات کلامی: 28; 81-104
25
بابک هادیان حیدری، محمد شریفی (1399) صفات اخلاقی حیوانات از دیدگاه قرآن و روایات مطالعات قرآنی: 41; 249-275
26
27
طاهره کریمی محلی، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1398) روایی ها و ناروایی های نقل به معنا کاوشی در چند و چون نقل به معنا و نسبتش با تحریف و تغییر کلام علوم حدیث: 24; 131-157
28
محمد شریفی، مریم صحرایی (1398) حدیث بسندگی و سیر تطور آن در اهل سنت حدیث پژوهی: 21; 277-290
29
محمد شریفی، قاسم فائز (1398) بررسی مبانی و اندیشه های قرآنی و تفسیری محمد امین استرآبادی و نقد آن ها آموزه های قرآنی: 29; 305-328
30
محمد شریفی، علی محمد میر جلیلی، علیرضا لک زایی (1398) روش و مبانی فهم حدیثِ علامه مجلسی در کتاب السماء و العالم مطالعات فهم حدیث: 10; 155-171
31
محمد حسین ملا میرزایی، مهدی بیاتی، محمد شریفی (1397) تحلیل تفسیری سیر نزول آیات حجاب مطالعات تفسیری: 36; 83-102
32
33
عباس کلانتری، محمد شریفی، سیده معصومه غیبی (1397) ادله آیات و روایات مبنی بر حرمت تحریک جنسی به مثابه پشتوانه جرم شناسی اسلامی کتاب قیم: 19; 233-247
34
محمد شریفی، اکرم حسین زاده (1397) مبانی تفسیر انفسی قرآن کریم پژوهشنامه عرفان: 19; 43-62
35
محمد شریفی (1397) وحی تسدیدی سراج منیر: 33; 65-103
36
محمد شریفی، علیرضا اردشیرنیا (1397) روش فقه الحدیثی فیض کاشانی در وافی حدیث و اندیشه: 26; 122-137
37
محمد شریفی، بابک هادیان حیدری (1397) رابطه انسان و شیطان از منظر قرآن تفسیر پژوهی: 10; 43-65
38
محمد شریفی (1397) نقش محوری نماز در تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم رهیافت فرهنگ دینی: 3; 21-32
39
محسن نورائی، محمد شریفی، جواد سلمان زاده (1397) ارزیابی چیستی و چگونگی بکارگیری «سیاق» در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه پژوهشهای قرآنی: 88; 156-171
40
اکرم حسین زاده، محمد شریفی (1397) ماهیّت تفسیر انفسی قرآن کریم آموزه های قرآنی: 27; 83-112
41
اکرم حسین زاده، محمد شریفی (1396) سیر تطور کیفیت رجعت از دیدگاه مفسران انفسی مشرق موعود: 44; 285-306
42
محمد شریفی، قاسم فائز (1396) نقد و بررسی شبهات مخالفان در بارۀ إعراب کلماتی از قرآن سراج منیر: 29; 163-193
43
محمد شریفی، فاطمه هدایتی (1396) تأملی بر رابطه بین وحی قرآنی، وحی بیانی، حدیث قدسی و حدیث نبوی حدیث و اندیشه: 24; 41-64
44
محسن نورائی، سید کامل عسکری، محمد شریفی (1396) بررسی دیدگاه ویلیام فدرردرباره مصادرقرآن پژوهشنامه معارف قرآنی: 29; 117-141
45
محمد حسن شیرزاد، محمد حسین شیرزاد، محمد شریفی (1396) چندمعنایی ماده «رب‏و/ رب‏ب» در قرآن کریم؛ تحلیلی بر همگرایی‏ها و واگرایی‏های ریشه‏ای پژوهش های ادبی - قرآنی: 2; 95-121
46
محمد شریفی، مریم صحرایی (1396) مفهوم شناسی دو واژه زوج و إمرأة تفسیر پژوهی: 7; 45-70
47
48
سید مهدی حسینی شیروانی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی (1396) بررسی فلسفه نظری تاریخ در نهج البلاغه؛ مطالعه موردی جبر و اختیار علوم حدیث: 25; 63-78
49
50
محمد شریفی، قاسم فائز (1395) تحریف ناپذیری قرآن از دیدگاه فیض کاشانی پژوهش های نوین علوم قرآن و تفسیر: 2; 105-126
51
محمد شریفی، مجتبی فائق (1395) آسیب شناسی اخلاقی کارگزاران حکومت دینی در نهج البلاغه» پژوهشنامه نهج البلاغه: 15; 1-20
52
محمد شریفی، نسرین اشتیاقی (1395) ماهیت انتقام الهی و تفاوت آن با انتقامهای بشری مشکوة: 132; 79-98
53
اکرم حسین زاده، محمد شریفی (1395) نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در تعمیق ایمان دینی با نگاهی بر آراء حسن زاده آملی و جوادی آملی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث: 3; 93-111
54
محمد شریفی، محمد رضا شاهرودی (1395) پیامدهای اندیشه­ های اخباریان در حوزه­ ی پژوهشهای قرآنی آموزه های قرآنی: 23; 171-190
55
محمد شریفی، قاسم فائز (1395) قرآن شناخت اخباریان معرفت: 222; 85-98
56
محمد شریفی، اکرم حسین زاده (1395) مفهوم شناسی واژه «نفحه» بر اساس آیه 46 انبیاء مشکوة: 130; 82-98
57
محمد شریفی، اکرم حسین زاده (1394) معرفی و سیر تطوّر تفاسیر واعظانه شیعه شیعه پژوهی: 5; 109-135
58
محمد شریفی، مجتبی فائق (1394) آسیب شناسی خوّاص و رویکرد سیاسی کارگزاران حکومت نسبت به آن از دیدگاه نهج البلاغه پژوهش های نهج البلاغه: دوره 13، ش4، پیاپی 47; 173-198
59
علی محمد میر جلیلی، محمد شریفی، حسن رضایی هفتادر (1394) نقش عقل در فهم لوازم معنای حدیث و گسترش مفهوم آن مطالعات فهم حدیث: 3; 155-179
60
محمد شریفی، نسرین اشتیاقی (1394) مکر و چگونگی انتساب آن به خداوند مطالعات قرآنی: 22; 27-43
61
علی محمد میر جلیلی، محمد شریفی، احمد صادقیان، بی بی رقیه مصدق (1394) عواطف مثبت، آثار و راهکارهای تقویت آن در سورۀ یوسف (ع) پژوهشنامه معارف قرآنی: 21; 119-141
62
قاسم فائز، محمد شریفی (1393) پیدایش، سیر تطوّر و تداوم اخباری گری کتاب قیم: 11; 179-141
63
علی محمد میر جلیلی، عباس کلانتری، محمد شریفی (1391) تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علامه طباطبایی(ره) کتاب قیم: 7; 53-82
مقاله ارائه‌شده
1
شهربانو عباس زاده، محمد شریفی (1401) تاثیر اخلاقی اهل بیت(ع) در زندگی انسان از دیدگاه امام خمینی(ره) با رویکرد روایی دومین همایش ملی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث، ایران¡ شاهرود
2
محمد شریفی، فاطمه سلیم پور (1401) تأثیر سبک زندگی عفیفانه در تمدن اسلامی از منظر نهج البلاغه تأثیر سبک زندگی عفیفانه در تمدن اسلامی از منظر نهج البلاغه، ایران¡ بابلسر
3
هانیه صالحی خنار، محمد رضا صالحی خنار، محمد شریفی (1401) شواهد روایی حمایت از کالای داخلی و نقش آن در جامعه مجموعه مقالات نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران، ایران¡ تهران
4
اکرم حسین زاده، محمد شریفی (1401) بررسی دیدگاهها و مبانی شهید مطهری در تفسیر عرفانی آیات همایش بین المللی بازخوانی اندیشه ها و سیره علمی معنوی شهید مطهری، ایران¡ مشهد
5
محمد شریفی، محسن داییی زاده (1400) عمل صالح از منظر قرآن و گزیده اشعار عرفانی نهمین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، ایران¡ تهران
6
محمد شریفی، فاطمه پور مهدی (1400) واکاوی معنایی رجعت و رجعت کنندگان از دیدگاه آیات و روایات ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و سبک زندگی تفلیس، گرجستان¡ تفلیس
7
محمد شریفی، احمد صادقیان، منیژه چلونگر (1400) نقش باورهای دینی در نشاط خانواده ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و سبک زندگی تفلیس، گرجستان¡ تفلیس
8
محمد شریفی، وسیمه غفاری چراتی (1400) اصول مذاکره و توافق با دشمن از دیدگاه قرآن کریم و نهج البلاغه ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و سبک زندگی تفلیس، گرجستان¡ تفلیس
9
محمد شریفی، فاطمه مهدی پور (1400) کیفیت و آداب دعا در درخواست فرزند بر اساس آموزه های قرآن و حدیث دومین کنفرانس بین المللی دین معنویت و کیفیت زندگی، ایران¡ تهران
10
علی ناصر حسین، محمد شریفی (1399) الأُصولُ والقواعدُ التفسیریة تفاسیر "البرهان والمیزان وفقه القرآن" نماذجُ وشواهد الموتمر الدولی الفتراضی للقرآن الکریم واللغه العربیه، ایران¡ کردستان
11
محمد شریفی، فاطمه مهدی پور (1399) ارتباط بصیرت و آگاهی در راستای ریشه کنی فقرفرهنگی با تاکیدبرنگاه حضرت علی(ع) اولین همایش ملی علل و پیامدهای فقر فرهنگی و فرهنگ فقر در سیره حضرت علی ع، ایران¡ اراک
12
محمد شریفی، فاطمه مرتضی پور (1399) واکاوی رویکرد علامه عبدالاعلی سبزواری در تفسیر مواهب الرحمن درباره نظم و پیوستگی آیات قرآن اولین همایش ملی پژوهشهای تفسیری قرآن کریم، ایران¡ آذربایجان
13
محمد شریفی، مجتبی فائق (1399) اختلاس به مثابه آسیبی فراگیر در کارگزاران حکومت از دیدگاه نهج البلاغه دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی، ایران¡ تهران
14
محمد شریفی، لیلا رمضان نیاسماکوش (1399) بررسی تحلیلی اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و نهج البلاغه نخستین همایش دوسالانه ملی اخلاق و تربیت علوی، ایران¡ قزوین
15
محمد شریفی، سید قاسم حسنی، لیلا رمضان نیاسماکوش (1399) بررسی تطبیقی مبانی سبک زندگی قرآنی و اومانیستی با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی، ایران¡ بابلسر
16
محمد شریفی، فاطمه سلیم پور، فاطمه عبدی (1399) جایگاه موسیقی قرآنی و غیر قرآنی در سبک زندگی قرآنی سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی، ایران¡ بابلسر
17
محمد شریفی، عطیه شیرزادی، هدی فتحی لمراسکی (1399) نقش ایثار اجتماعی در سبک زندگی قرآنی سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی، ایران¡ بابلسر
18
محمد شریفی، فاطمه سلیم پور (1399) جایگاه عفاف و حجاب در سبک زندگی قرآنی با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی، ایران¡ بابلسر
19
محمد شریفی (1398) وحی تسدیدی از دیدگاه علامه طباطبایی کنفرانس بین المللی دین ، معنویت و کیفیت زندگی، ایران¡ مشهد
20
محمد شریفی، فاطمه سلیم پور (1398) سرمایه اجتماعی عفاف و حجاب و نقش آن در تمدن نوین اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) همایش ملی امام خمینی و تمدن نوین اسلامی ایرانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی، ایران¡ بابلسر
21
محمد شریفی، مجتبی فائق (1397) آسیب شناسی اخلاق معرفتی کارگزاران تمدن اسلامی از دیدگاه امام علی(ع) اندیشه تمدنی از نگاه امیر المومنین، ایران¡ تهران
22
23
24
محمد شریفی، فاطمه سلیم پور (1397) تقویت کننده های عفاف در قرآن و روایات پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ( با رویکرد مشارکتی)، ایران¡ تهران
25
محمد شریفی، طاهره باقر نژاد (1397) تعلیم و تربیت آموزه های دینی پیرامون عصر ظهور در مدارس سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، ایران¡ محمود آباد
26
سید محسن موسوی، محمد شریفی، فاطمه عبدی (1397) روش برخورد امام علی(ع) با دگراندیشان در نهج البلاغه کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی، ایران¡ کرج
27
محمد شریفی، فاطمه سلیم پور (1397) تخریب کننده های عفاف در قرآن و روایات کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی، ایران¡ کرج
28
محمد شریفی، حمید رضا منیری حمزه کلایی (1397) نقد و بررسی جریان شناسی قدرتهای استکباری در قرآن کریم یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، ایران¡ آمل
29
محمد شریفی، حمید رضا منیری حمزه کلایی (1397) نقد و بررسی جریان شناسی قدرتهای مذهبی منحرف در قرآن کریم یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، ایران¡ آمل
30
محمد شریفی، حمید رضا منیری حمزه کلایی (1397) نقد و بررسی جریان شناسی قدرتهای اقتصادی در قرآن کریم یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، ایران¡ آمل
31
محمد شریفی، مژگان حیدری، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396) بررسی نقش ضعف ایمان در از بین رفتن سلامت روان دومین همایش ملی شفای پایدار، ایران¡ بابل
32
محمد شریفی، مژگان حیدری (1396) نقش معنویت در سلامت روان دومین همایش ملی شفای پایدار، ایران¡ بابل
33
زهرا نجف پور، محمد شریفی (1396) بررسی اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در ادیان آسمانی با تأکید بر تورات و انجیل دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، ایران¡ محموداباد
34
محمد شریفی (1396) ارتباط رجعت با مهدویت: مقایسه تطبیقی قرآن با عهدین سومین کنگره بین المللی فرهنگ و انئدیشه دینی، ایران¡ قم
35
زهرا نجف پور، محمد شریفی (1396) بررسی نقش و اهمیت اقتصاد مقاومتی در جامعه اسلامی از دیدگاه قرآن کریم و نهج البلاغه نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، ایران¡ بابلسر
36
طاهره باقر نژاد، محمد شریفی (1396) تحلیل خصلتهای ناشی از بدگمانی به خداوند در نهج البلاغه نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، ایران¡ بابلسر
37
محمد شریفی، بابک هادیان حیدری (1395) آزادی و آزاداندیشی در سیره علوی دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، ایران¡ رشت
38
محمد شریفی، علیرضا لک زایی (1395) بررسی تطبیقی جنگ و صلح در قرآن و عهدین دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، ایران¡ رشت
39
محمد شریفی، کلثوم شیخی کیاسری (1395) نقدی برگفتاری بودن قرآن از منظر ابو زید چهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، ترکیه¡ استانبول
40
محمد شریفی، اکرم حسین زاده (1395) تفسیر انفسی قرآن کریم در اشعار بیدل دهلوی دومین همایش بین المللی شرق شناسی و مطالعات ایرانی، هند¡ علیگر
41
محمد شریفی (1395) معنا شناسی "اُوتوا العِلم" در آیات و روایات همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، ایران¡ یاسوج
42
محسن نورائی، محمد شریفی، فاطمه هدایتی (1395) اعجاز عرفانی قرآن از منظر امام خمینی (ره) سومین همایش ملی اعجاز قرآن، ایران¡ تهران
43
سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی، مژگان حیدری (1395) راهکارهای رفع اندوه در آیات و روایات دومین همایش ملی میان رشته ای سلامت از دیدگاه قرآن، ایران¡ بجنورد
44
محمد شریفی، فرزانه داداشی (1395) شناخت ویژگیهای مسکن اسلامی در شهر اسلامی از نظر قرآن و روایات همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت، ایران¡ قم
45
محمد شریفی (1395) ذوالقرنین؛ الگوی قرآنی گردشگری و قهرمان جهانگردی توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
46
نرگس میرزاده، محمد شریفی (1395) تجلی عظمت قرآن در صحیفه ی سجادیه دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، ایران¡ قم
47
نرگس میرزاده، محمد شریفی (1395) وفای به عهد، پیمان و قرارداد در قرآن کریم دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، ایران¡ قم
48
محمد شریفی، کلثوم شیخی کیاسری (1394) اسم اعظم از دیدگاه آیت الله جوادی آملی همایش ملی میراث قرآنی تبرستان، ایران¡ بابلسر
49
محمد شریفی، علی محمد میر جلیلی، طیبه زارعی (1394) احادیث موضوعه در تفسیر طبری همایش ملی میراث قرآنی تبرستان، ایران¡ بابلسر
50
محمد شریفی، فرزانه داداشی (1394) دیدگاه همتایی قرآن و عترت جوادی آملی، نقدی بر دیدگاه قرآنیون همایش ملی میراث قرآنی تبرستان، ایران¡ بابلسر
51
محمد شریفی، احمد صادقیان، هوشنگ بیگی (1394) ویژگی های قرآنی قیام امام خمینی(ره همایش ملی اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی (ره)، ایران¡ یزد
52
محمد شریفی، فاطمه هدایتی (1394) مهجوریت قرآن از منظر امام خمینی همایش ملی اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی (ره)، ایران¡ یزد
53
محمد شریفی، بابک هادیان حیدری (1394) تفسیر به رأی از نگاه امام خمینی (رحمه الله) همایش ملی اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی (ره)، ایران¡ یزد
54
محمد شریفی (1394) مراحل انس با قرآن از دیدگاه امام خمینی (ره) همایش ملی اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی (ره)، ایران¡ یزد
55
محمد شریفی (1394) تغذیه ی سالم در خانواده با استناد به معارف اهل بیت اولین همایش ملی اهل بیت علیهم السلام و بنیانهای فرهنگی عصر حاضر با موضوع خانواده از منظر اهل بیت، ایران¡ اصفهان
56
محمد شریفی، معین قربانی (1394) مناظره و گفتگوی درون دینی در اسلام و ضرورتهای امروز همایش علمی پژوهشی مناظرات رضوی، ایران¡ اردبیل
57
محمد شریفی (1394) اخلاق قرآنی در سیره حسینی همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی، ایران¡ تایباد
58
محمد شریفی، محسن نورائی، فاطمه هدایتی (1394) امام حسین(ع)، الگوی امام خمینی (ره) در قیام همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی، ایران¡ تایباد
59
محمد شریفی (1394) امام حسین (ع) در قرآن از دیدگاه اهل سنت همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی، ایران¡ تایباد
60
محمد شریفی، بابک هادیان حیدری (1394) انگیزه الهی در انجام کار در سیره و سخنان امام حسین (علیه السلام) همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی، ایران¡ تایباد
61
محمد شریفی، احمد صادقیان (1394) نقش سبک برون ریزی عاطفی اسلامی در ارتقاء آرامش همایش ملی سبک زندگی اسلامی، ایران¡ بابلسر
62
محمد شریفی (1394) جایگاه تغذیه در سبک زندگی اسلامی و ارتباط آن با سایر مؤلفه های سبک زندگی همایش ملی علمی پژوهشی سبک زندگی اسلامی، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
محمد شریفی (1398) وحی تسدیدی دانشگاه مازندران
3
محمد شریفی (1396) شیعه در قرآن و عهدین دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
1
مبارکه زارعی، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1401) بررسی درجات و درکات انسان در قرآن کریم
2
سید غریب رضا عبدی، محسن نورائی، محمد شریفی (1401) تفسیر باطنی در روایات
3
علی حسین موسی بوصالح، محمد شریفی، محسن نورائی (1401) دور أهل البیت فی منهج التفسیر العرفانی
4
مهتاب عبدیان، محمد شریفی، رضا آقاپور (1401) بررسی امثال قرانی و نقش آن در معاد شناسی
5
محمد زکی جواد، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1401) تطور التفسیر فی العرا ق
6
محدثه اکبری، محسن نورائی، محمد شریفی (1401) نقش معادباوری در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن و نهج البلاغه
7
مشتاق طالب محمد، محسن نورائی، محمد شریفی (1401) المنهج القرآنی فی علاج أخطاء الجماعة المؤمنة دراسة فی سورة المؤمنون
8
بها شاکر الزیادی، محمد شریفی، سید محسن موسوی (1401) الحوار فی القرآن الکریم – النبی موسى علیه السلام- انموذجاً
9
زینب عسکری حصنی، محمد شریفی، محسن نورائی (1401) نزاهت اخلاقی غیر معصومان براساس آموزه های اسلامی
10
اکرم حسین زاده، محمد شریفی، سید محسن موسوی (1400) جعل حدیث: جریان ها، گروه ها و عوامل اثرگذار
11
زهره فرجی، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) تحقق اراده انسان در تفاسیر معاصر با تأکید بر اراده اجتماعی
12
فهیمه صبر آمیز، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400) جریان شناسی تفسیر ساختاری قرآن
13
زهرا لازری، زینب السادات حسینی، فرزام فرزان، محمد شریفی (1400) ورزش و بازی از دیدگاه قرآن و حدیث
14
زینب احمدی قادیکلایی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1400) جایگاه قناعت در سیره امام علی (ع) و کاربست آن در سبک زندگی معاصر
15
سجاد اسکندری، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار، سید علی اکبر ربیع نتاج (1400) نقد و بررسی مبانی تفسیری وهبة زحیلی در «التفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنهج»
16
مهرانه اکبری زیاری، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1400) استقلال فرهنگی و تربیتی در جامعه اسلامی از منظرآیات و روایات
17
محسن داییی زاده، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) ارائه الگوی مناسب برای انس با قرآن از طریق حفظ
18
محدثه یوسفی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1400) سیر تکاملی انسان در تفسیر المیزان و تفسیر تسنیم
19
مرتضی فیروزجاهی، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج، رضا آقاپور (1400) ساختارشناسی، بررسی فضای نزول و اغراض سوره واقعه
20
ثریا صفری، محمد شریفی، سید محسن موسوی (1399) سیر تطور تفسیر کلامی
21
فائزه زارعین، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1399) کاربست عملی نظریه زوجیت و همگروهی سوره هادر فهم قرآن (مورد کاوی اجزاء 27 و 28 قرآن کریم)
22
علاء هویدی ابوشون، محمد شریفی، سید محسن موسوی (1399) الاعجاز القرآنی فی نظر الحداثویین العرب(الجابری ـــ ابو زید ـــ ارکون)
23
أحمد إبراهیم صالح المحمد، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1399) دور السیاق فی توجیه المعنى القرآنی (التبیان أنموذجاً)
24
محمد مکتوبیان، محمد شریفی، مهدی تقی زاده طبری (1399) انسان و صفات او در قرآن کریم با نگاه تحلیلی به کتب تفسیری شیعه
25
مصطفی رحیمی، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1399) بهره گیری از حدیث؛ مشکلات و راه کارها (با رویکرد احادیث تفسیری)
26
طاهره کریمی محلی، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج، علی اکبر ایزدی فرد (1399) نقل به معنا در روایات و بررسی پیامدهای آن
27
فاطمه زهرا پورنادری، محمد شریفی، محسن نورائی (1399) چندمعنایی در قرآن کریم
28
سید عباس جعفری صلاحی، محمد شریفی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1398) بررسی رابطه متقابل قرآن و فقه
29
خدیجه جهانیان بهنمیری، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1398) شاخصه ها و مصادیق خلق عظیم در قرآن و روایات
30
هانیه صالحی خنار، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1398) شواهد و مستندات قرآنی روایی حمایت از کالای داخلی
31
فاطمه عبدی، سید محسن موسوی، محمد شریفی (1398) روش برخورد معصومان(ع) با دگراندیشان
32
فاطمه سلیم پور، محمد شریفی، سید محسن موسوی (1398) شبکه مفهومی عفاف در قرآن و روایات با تأکید بر عوامل و موانع
33
34
محمد رضا سرابندی، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1397) واکاوی معنای "فکه" در آیات و روایات
35
معصومه عزتی، محمد شریفی، محسن نورائی (1397) سیر تاریخی تفسیر به رأی
36
طاهره باقر نژاد، محمد شریفی، زینب السادات حسینی (1397) موعودگرایی در کلام امام علی (ع) و امام سجاد(ع)
37
جواد سلمان زاده، محسن نورائی، مهدی تقی زاده طبری، محمد شریفی (1397) روش شناسی نودلکه در کشف ترتیب نزول و اعتبار سنجی آن
38
39
مریم صحرایی، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396) نقد و بررسی دو جریان قرآن بسندگی و حدیث بسندگی
40
سید کامل عسکری، محسن نورائی، محمد شریفی (1396) بررسی دیدگاه ویلیام فدرر در مورد مصادر قرآن
41
اکرم حسین زاده، محمد شریفی، مهدی تقی زاده طبری (1396) ماهیت تفسیر انفسی قرآن کریم
42
سید مهدی حسینی شیروانی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد تقی اسماعیل پور معلَم، محمد شریفی (1396) فلسفه تاریخ در نهج البلاغه
43
الهام رسولی، زینب السادات حسینی، محمد شریفی (1395) بررسی مقاله پاتریشیا کرون: «دین مشرکان قرآنی»
44
فاطمه اکبری، محسن نورائی، محمد شریفی (1395) تحلیل عذاب های امم گذشته و مقایسه آن با انسان معاصر
45
زهره فخریان، محمد شریفی، محسن نورائی (1395) مستبصران معاصر،اندیشه های قرآنی و حدیثی و ادله استبصار آنها
46
47
48
49
حمیده روح الله زاده، محمد شریفی (1395) وحدت، همدلی وهمزبانی از دیدگاه قرآن و روایات
50
زیبا غبرایی، محسن نورائی، محمد شریفی (1395) حفظ محیط زیست از دیدگاه قرآن و روایات اسلامی
51
فرزانه داداشی، محمد شریفی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1395) سیر تطور تفسیر عقلی
52
فاطمه هدایتی، محسن نورائی، محمد شریفی (1394) تجلی قرآن در سیره فردی امام خمینی (ره)
53
هوشنگ بیگی، محسن نورائی، محمد شریفی (1394) الهام گیری قیام و مبارزات امام خمینی (ره) از قرآن
کتاب
1
فاطمه سلیم پور، محمد شریفی (1399) شبکه مفهومی عفاف در قرآن و روایات شابک:978-600-5618-24-2‬
2
3
محمد شریفی، علی اکبر ایزدی فرد، حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی، کوروش نوذری، مهران رضائی (1398) بررسی آرا و اندیشه های علامه طباطبایی (ویژه نامه نشست علمی مهرتابان در دانشگاه مازندران )
4
محمد شریفی، معصومه حمید نژاد (1397) مجموعه مقالات پاسخ به شبهات زنان شابک:9766009803392
5
محمد شریفی (1396) اخباریان و تفسیر و علوم قرآن؛ بررسی و نقد آرا شابک:976-600-7044-28-5
6
محمد شریفی (1395) تقابل مثلث قدرت با جریان وحی شابک:978-600-7044-26-1
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
محمد شریفی (1400) نقد و بررسی دیدگاههای حدیثی محمود ابوریه دانشگاه مازندران
3
محمد شریفی (1400) تحلیل تفسیری آیات مرتبط به انسان قرآنی و هدف از خلقت او دانشکده الهیات و معارف اسلامی
4
محمد شریفی (1399) خلاق اسلامی در پژوهش وبینار
5
محمد شریفی (1398) تحلیلی بر دو دریای شور و شیرین در قرآن و علم روز دانشکده الهیات
6
محمد شریفی (1398) وحی تسدیدی در آموزه های قرآن و عترت دانشکده الهیات
7
8
محمد شریفی (1396) جایگاه عقل در تفسیر قرآن کریم دانشکده الهیات
9
محمد شریفی (1395) شبیه سازی در قرآن کریم، زیست شناسی و فقه اسلامی دانشکده الهیات
10
محمد شریفی (1395) قرآن و نسبیت زمان دانشکده الهیات
11
محمد شریفی (1395) قرآن و اعجاز عددی دانشکده الهیات
12
محمد شریفی (1395) شجره ملعونه در قرآن کریم دانشکده الهیات
13
محمد شریفی (1395) قرآن و علم دانشکده الهیات
14
محمد شریفی (1394) درآمدی بر تفاسیرعقلی و اجتهادی شیعه و اهل سنت دانشکده الهیات
15

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: اکرم حسین زاده
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: علوم قرآن و حدیث
  رساله: جعل حدیث: جریانها، گروهها و عوامل اثرگذار
 • نام و نام خانوادگی: طاهره کریمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: علوم قرآن و حدیث
  رساله: نقل به معنا در روایات و بررسی پیامدهای آن
 • نام و نام خانوادگی: مصطفی رحیمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: علوم قرآن و حدیث
  رساله: بهره گیری از حدیث؛ مشکلات و راه کارها (با رویکرد احادیث تفسیری)
 • نام و نام خانوادگی: علاء هویدی ابوشون
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم قرآن و حدیث
  پایان نامه: الاعجاز القرآنی فی نظر الحداثویین العرب(الجابری ـــ ابو زید ـــ ارکون)
بیشتر

سوابق اجرایی

 • نماینده وزیر علوم در هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه مازندران (1401 - اکنون)
 • معاون فرهنگی و پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی (1399 - اکنون)
 • مسول کمیته علمی المپیاد دانشجویی گروه الهیات و معارف اسلامی منطقه2 کشور (1397 - اکنون)
 • مدیر گروه علوم قرآن و حدیث (1395 - 1399)
بیشتر

گالری تصاویر

جلسات دفاع جلسات دفاع جلسات دفاع جلسات دفاع جلسات دفاع جلسات دفاع جشن فارغ التحصيلي دانشجويان جشن فارغ التحصيلي دانشجويان جلسات شوراي فرهنگي نشست شبيه سازي در قرآن، فقه و زيست شناسي عكس يادگاري اعضاي دانشكده با رياست دانشگاه در كنار استاد دكتر حجتي(همايش ميراث قراني تبرستان) ارائه مقاله در هند دانشگاه عليگره ارائه مقاله در هند دانشگاه عليگره