1403/03/24
محمد شریفی

محمد شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302608

تحصیلات

 • کارشناسی علوم قرآن و حدیث ، علوم اسلامی رضوی مشهد ، ایران (1376 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه تهران ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ، تربیت مدرس تهران ، ایران (1380 - 1382)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تحلیل مراحل رشد اجتماعی مسلمانان عصر نزول با استناد به تمثیل آیه 29 سوره فتح داود رئیسی خیرآبادی، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1402)
القرینه اللغویه وعلاقتها بسیاق المقام لدی الأصولیین: دراسه لسانیه فی آی الذکر الحکیم عباس حسن عبدالامیر خلف، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، علی اکبر ایزدی فرد (1402)
نقش غرض سوره در ارزیابی اسباب نزول با مطالعه موردی: آیات 37 احزاب، 19/ 20 نجم و 24یوسف فاطمه فضلیان، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1402)
السیاق القرآنی بین ضوابط النص و مقتضیات المقام (تفسیر بحارالانوار الجامعه لدرر الائمه الاطهار للمجلسی الجزء الاول مثالا) عباس حسن عبدالامیر خلف، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، علی اکبر ایزدی فرد (1401)
قاریان جاعل حدیث در جریان جعل حدیث اکرم حسین زاده، محمد شریفی، سید محسن موسوی (1401)
سلیمان بن ارقم و محمد بن یونس در جریان جعل حدیث اکرم حسین زاده، محمد شریفی، سید محسن موسوی (1401)
نقل به معنا در روایات؛ ملاک ها و شاخص های تشخیص محمد شریفی، طاهره کریمی محلی (1400)
نویسندگان روایات طبی، علل و انگیزه ها اکرم حسین زاده، محمد شریفی (1400)
آسیب شناسی انتظار منتظران حضرت موسی علیه السلام سمانه بازیانی، محمد شریفی، محمدمهدی کریمی نیا، مجتبی انصاری مقدم (1400)
تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره های جهتی محمد حسین شیرزاد، محمد حسن شیرزاد، محمد شریفی (1400)
اهل بیت(علیهم السلام) و برخورداری از علم الکتاب محمد شریفی، علیرضا لک زایی (1400)
جایگاه و اعتبار بطن در تفسیر از دیدگاه علامه جوادی آملی محمد شریفی، لیلا رمضان نیاسماکوش (1400)
Scientific evidences of the "prostration effect" on the forehead of some prayer mohammad sharifi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Homayoon Yazdanshenas, Maryam Gorji, Sayed Hossein Hosseini Karnami (2021)
معاییر صقل و قیاس صحه الروایات التفسیریه مصطفی رحیمی، محمد شریفی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1400)
البحث عن اصول عقائد الشیعه فی الکتب السماویه محمد شریفی، عبدالرحمان باقرزاده لداری (1399)
گونه شناسی تفاسیر عرفانی و تحلیل آنها اکرم حسین زاده، محمد شریفی (1399)
بررسی نقادانه رویکرد پیشوایان اهل حدیث به مقام محمود عبدالرحمان باقرزاده لداری، محمد شریفی (1399)
صفات اخلاقی حیوانات از دیدگاه قرآن و روایات بابک هادیان حیدری، محمد شریفی (1399)
حدیث بسندگی و سیر تطور آن در اهل سنت محمد شریفی، مریم صحرایی (1398)
روش و مبانی فهم حدیثِ علامه مجلسی در کتاب السماء و العالم محمد شریفی، علی محمد میر جلیلی، علیرضا لک زایی (1398)
تحلیل تفسیری سیر نزول آیات حجاب محمد حسین ملا میرزایی، مهدی بیاتی، محمد شریفی (1397)
مبانی تفسیر انفسی قرآن کریم محمد شریفی، اکرم حسین زاده (1397)
وحی تسدیدی محمد شریفی (1397)
روش فقه الحدیثی فیض کاشانی در وافی محمد شریفی، علیرضا اردشیرنیا (1397)
رابطه انسان و شیطان از منظر قرآن محمد شریفی، بابک هادیان حیدری (1397)
ارزیابی چیستی و چگونگی بکارگیری «سیاق» در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه محسن نورائی، محمد شریفی، جواد سلمان زاده (1397)
ماهیّت تفسیر انفسی قرآن کریم اکرم حسین زاده، محمد شریفی (1397)
سیر تطور کیفیت رجعت از دیدگاه مفسران انفسی اکرم حسین زاده، محمد شریفی (1396)
بررسی دیدگاه ویلیام فدرردرباره مصادرقرآن محسن نورائی، سید کامل عسکری، محمد شریفی (1396)
مفهوم شناسی دو واژه زوج و إمرأه محمد شریفی، مریم صحرایی (1396)
بررسی فلسفه نظری تاریخ در نهج البلاغه؛ مطالعه موردی جبر و اختیار سید مهدی حسینی شیروانی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی (1396)
تحریف ناپذیری قرآن از دیدگاه فیض کاشانی محمد شریفی، قاسم فائز (1395)
ماهیت انتقام الهی و تفاوت آن با انتقامهای بشری محمد شریفی، نسرین اشتیاقی (1395)
قرآن شناخت اخباریان محمد شریفی، قاسم فائز (1395)
مفهوم شناسی واژه «نفحه» بر اساس آیه 46 انبیاء محمد شریفی، اکرم حسین زاده (1395)
معرفی و سیر تطوّر تفاسیر واعظانه شیعه محمد شریفی، اکرم حسین زاده (1394)
نقش عقل در فهم لوازم معنای حدیث و گسترش مفهوم آن علی محمد میر جلیلی، محمد شریفی، حسن رضایی هفتادر (1394)
مکر و چگونگی انتساب آن به خداوند محمد شریفی، نسرین اشتیاقی (1394)
عواطف مثبت، آثار و راهکارهای تقویت آن در سورۀ یوسف (ع) علی محمد میر جلیلی، محمد شریفی، احمد صادقیان، بی بی رقیه مصدق (1394)
پیدایش، سیر تطوّر و تداوم اخباری گری قاسم فائز، محمد شریفی (1393)
تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علامه طباطبایی(ره) علی محمد میر جلیلی، عباس کلانتری، محمد شریفی (1391)
مقاله ارائه شده
شواهد روایی حمایت از کالای داخلی و نقش آن در جامعه هانیه صالحی خنار، محمد رضا صالحی خنار، محمد شریفی (1401)
عمل صالح از منظر قرآن و گزیده اشعار عرفانی محمد شریفی، محسن داییی زاده (1400)
نقش باورهای دینی در نشاط خانواده محمد شریفی، احمد صادقیان، منیژه چلونگر (1400)
بررسی تحلیلی اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و نهج البلاغه محمد شریفی، لیلا رمضان نیاسماکوش (1399)
بررسی تطبیقی مبانی سبک زندگی قرآنی و اومانیستی با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی محمد شریفی، سید قاسم حسنی، لیلا رمضان نیاسماکوش (1399)
جایگاه موسیقی قرآنی و غیر قرآنی در سبک زندگی قرآنی محمد شریفی، فاطمه سلیم پور، فاطمه عبدی (1399)
نقش ایثار اجتماعی در سبک زندگی قرآنی محمد شریفی، عطیه شیرزادی، هدی فتحی لمراسکی (1399)
تقویت کننده های عفاف در قرآن و روایات محمد شریفی، فاطمه سلیم پور (1397)
تخریب کننده های عفاف در قرآن و روایات محمد شریفی، فاطمه سلیم پور (1397)
روش برخورد امام علی(ع) با دگراندیشان در نهج البلاغه سید محسن موسوی، محمد شریفی، فاطمه عبدی (1397)
نقد و بررسی جریان شناسی قدرتهای استکباری در قرآن کریم محمد شریفی، حمید رضا منیری حمزه کلایی (1397)
نقد و بررسی جریان شناسی قدرتهای مذهبی منحرف در قرآن کریم محمد شریفی، حمید رضا منیری حمزه کلایی (1397)
نقد و بررسی جریان شناسی قدرتهای اقتصادی در قرآن کریم محمد شریفی، حمید رضا منیری حمزه کلایی (1397)
بررسی نقش ضعف ایمان در از بین رفتن سلامت روان محمد شریفی، مژگان حیدری، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396)
نقش معنویت در سلامت روان محمد شریفی، مژگان حیدری (1396)
آزادی و آزاداندیشی در سیره علوی محمد شریفی، بابک هادیان حیدری (1395)
بررسی تطبیقی جنگ و صلح در قرآن و عهدین محمد شریفی، علیرضا لک زایی (1395)
نقدی برگفتاری بودن قرآن از منظر ابو زید محمد شریفی، کلثوم شیخی کیاسری (1395)
تفسیر انفسی قرآن کریم در اشعار بیدل دهلوی محمد شریفی، اکرم حسین زاده (1395)
اعجاز عرفانی قرآن از منظر امام خمینی (ره) محسن نورائی، محمد شریفی، فاطمه هدایتی (1395)
راهکارهای رفع اندوه در آیات و روایات سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی، مژگان حیدری (1395)
تجلی عظمت قرآن در صحیفه ی سجادیه نرگس میرزاده، محمد شریفی (1395)
وفای به عهد، پیمان و قرارداد در قرآن کریم نرگس میرزاده، محمد شریفی (1395)
اسم اعظم از دیدگاه آیت الله جوادی آملی محمد شریفی، کلثوم شیخی کیاسری (1394)
احادیث موضوعه در تفسیر طبری محمد شریفی، علی محمد میر جلیلی، طیبه زارعی (1394)
ویژگی های قرآنی قیام امام خمینی(ره محمد شریفی، احمد صادقیان، هوشنگ بیگی (1394)
مهجوریت قرآن از منظر امام خمینی محمد شریفی، فاطمه هدایتی (1394)
تفسیر به رأی از نگاه امام خمینی (رحمه الله) محمد شریفی، بابک هادیان حیدری (1394)
امام حسین(ع)، الگوی امام خمینی (ره) در قیام محمد شریفی، محسن نورائی، فاطمه هدایتی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
شبکه مفهومی عفاف در قرآن و روایات فاطمه سلیم پور، محمد شریفی (1399)
بررسی آرا و اندیشه های علامه طباطبایی (ویژه نامه نشست علمی مهرتابان در دانشگاه مازندران ) محمد شریفی، علی اکبر ایزدی فرد، حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی، کوروش نوذری، مهران رضائی (1398)
مجموعه مقالات پاسخ به شبهات زنان محمد شریفی، معصومه حمید نژاد (1397)
برگزاری همایش
دبیر علمی همایش حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1401)
عضویت در همایش حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1401)
دبیر علمی کارگروه علامه حسن زاده مرتضی عبدی چاری، محمد شریفی (1401)
کمیته علمی همایش ملی تاثیر نهج البلاغه در زندگی با تاکید بر مولفه های فرهنگی و اجتماعی حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1401)
عضو کمیته علمی همایش مکتب حاج قاسم سلیمانی مرتضی علویان، محمد شریفی (1401)
کمیته علمی همایش محمد شریفی، عبدالرحمان باقرزاده لداری (1394)
سخنرانی
واکاوی مکتب سلیمانی محمد شریفی (1401)
خلاق اسلامی در پژوهش محمد شریفی (1399)
قرآن و نسبیت زمان محمد شریفی (1395)
قرآن و اعجاز عددی محمد شریفی (1395)
قرآن و علم محمد شریفی (1395)
برگزاری پانل تخصصی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
نرم افزارهای تخصصی نور محمد شریفی (1400)
اخلاق پژوهش محمد شریفی (1399)
اخلاق بژوهش محمد شریفی (1399)
روش نگارش طرح بژوهشی محمد شریفی (1399)
روش نگارش طرح پژوهشی محمد شریفی (1399)
آزمون سازی در مودل محمد شریفی (1399)
آشنایی با روش های تدریس محمد شریفی (1398)
هندسه دانشهای حدیثی محمد شریفی (1398)
رؤیا انگاری وحی محمد شریفی (1398)
تأویل در متون اسلامی محمد شریفی (1398)
کارگاه مقاله نویسی محمد شریفی (1396)
شیوه های نوین آموزشی محمد شریفی (1396)
تجربه ارتقاء کیفی آموزش محمد شریفی (1396)
روش تحقیق پیشرفته محمد شریفی (1393)
روش و فنون تدریس محمد شریفی (1393)
مهارتهای ارتباطی محمد شریفی (1393)
کرسی نظریه‌پردازی
تجزیه و تحلیل سنت الهی در قرآن کریم هادی بیاتی، محمد شریفی، حمید رضا منیری حمزه کلایی، امامعلی شعبانی (1402)
رابطه کرامت انسان و آزادی معنوی سید باقر حسینی کریمی، عباس بخشنده بالی، عبدالرحمان باقرزاده لداری، محمد شریفی (1402)
رهیافت مختار بر تأویلات مفسران و مترجمان در آیات 6 تا 8 سورۀ ضحی حبیب اله حلیمی جلودار، عباس بخشنده بالی، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1402)
کارآمدی الگوی دینی و بهره گیری از شاخص های فرازمانی انسان جهت تحقق سبک زندگی اسلامی محمدمهدی زارعی، محمد شریفی، عباس بخشنده بالی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1402)
رهیافتی نو به معنای وَاضْرِبُوهُنَّ در آیه 34 سوره ی نساء محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی، رضا آقاپور (1401)
رهیافت تفسیری معیشه ضنکا در ایه 124 سوره طه محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار، سید محسن موسوی (1401)
فلسفه توصیه قرآن به معاشرت نیکو با زن در آیه 19 سوره نساء سید محسن موسوی، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1401)
نقش سبک برون ریزی عاطفی اسلامی در ارتقاء آرامش معنوی خانواده عباس بخشنده بالی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی، عبدالرحمان باقرزاده لداری (1401)
اخباریان و تفسیر و علوم قرآن؛ بررسی و نقد آرا سید محسن موسوی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1401)
بررسی انتقادی اجماع سازی هدفمند ابن تیمیه برای کاستن جایگاه علوی عبدالرحمان باقرزاده لداری، محمد شریفی، عباس بخشنده بالی (1400)
تطور دیدگاه تفسیری مهدویت در عصر معصومین مرتضی عبدی چاری، محمد شریفی، شهربانو مومنی (1400)
واکاوی واژه قتل نفس با توجه به آیه 54 سوره بقره سمانه بازیانی، محمد شریفی، مرتضی عبدی چاری (1400)
صحیحین و اعتماد به روایات نواصب محمد شریفی، عبدالرحمان باقرزاده لداری، عباس بخشنده بالی (1400)
سیر تحول انسان عرفی به انسان قرآنی حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1400)
کاوشی در اعتبار دعای عدیله سید محسن موسوی، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400)
نقد اندیشه اعتدال در امر انفاق با تکیه بر آیات قرآن حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی، محمود خونمری (1400)
دلالت معجزه محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، محمد شریفی (1400)
وحی تسدیدی محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1399)
وحی تسدیدی محمد شریفی (1399)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر برتر سال 1399 محمد شریفی (1399)
کسب عنوان برتر پژوهشی محمد شریفی (1396)
پایان نامه
طرحواره‌های تصویری و کارکرد معنایی آن‌ها در سور مسبحات رقیه حبیب پور گودرزی، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1402)
قواعد الترجیح بین المفسرین و الاصولیین عباس حسن عبدالامیر خلف، علی اکبر ایزدی فرد، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، محمد شریفی (1402)
تقوا در فضای مجازی، ماهیت و مصادیق در قرآن و حدیث علی کبیری، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1402)
بررسی درجات و درکات انسان در قرآن کریم مبارکه زارعی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1401)
تفسیر باطنی در روایات سید غریب رضا عبدی، محمد شریفی، محسن نورائی (1401)
دور أهل البیت فی منهج التفسیر العرفانی علی حسین موسی بوصالح، محسن نورائی، محمد شریفی (1401)
بررسی امثال قرانی و نقش آن در معاد شناسی مهتاب عبدیان، رضا آقاپور، محمد شریفی (1401)
تطور الحدیث النبوی الشریف فی العراق مابین القرن الثانی و السابع حسن محمد رحیم آل محمد، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1401)
تطور التفسیر فی العرا ق محمد زکی جواد، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، محمد شریفی (1401)
نقش معادباوری در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن و نهج البلاغه محدثه اکبری، محمد شریفی، محسن نورائی (1401)
المنهج القرآنی فی علاج أخطاء الجماعه المؤمنه دراسه فی سوره المؤمنون مشتاق طالب محمد، محمد شریفی، محسن نورائی (1401)
الحوار فی القرآن الکریم – النبی موسی علیه السلام- انموذجاً بها شاکر الزیادی، سید محسن موسوی، محمد شریفی (1401)
نزاهت اخلاقی غیر معصومان براساس آموزه های اسلامی زینب عسکری حصنی، محسن نورائی، محمد شریفی (1401)
جعل حدیث: جریان ها، گروه ها و عوامل اثرگذار اکرم حسین زاده، سید محسن موسوی، محمد شریفی (1400)
تحقق اراده انسان در تفاسیر معاصر با تأکید بر اراده اجتماعی زهره فرجی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، محمد شریفی (1400)
جریان شناسی تفسیر ساختاری قرآن فهیمه صبر آمیز، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1400)
ورزش و بازی از دیدگاه قرآن و حدیث زهرا لازری، فرزام فرزان، محمد شریفی، زینب السادات حسینی (1400)
جایگاه قناعت در سیره امام علی (ع) و کاربست آن در سبک زندگی معاصر زینب احمدی قادیکلایی، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
نقد و بررسی مبانی تفسیری وهبه زحیلی در «التفسیر المنیر فی العقیده والشریعه والمنهج» سجاد اسکندری، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1400)
استقلال فرهنگی و تربیتی در جامعه اسلامی از منظرآیات و روایات مهرانه اکبری زیاری، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
ارائه الگوی مناسب برای انس با قرآن از طریق حفظ محسن داییی زاده، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1400)
سیر تکاملی انسان در تفسیر المیزان و تفسیر تسنیم محدثه یوسفی، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400)
ساختارشناسی، بررسی فضای نزول و اغراض سوره واقعه مرتضی فیروزجاهی، رضا آقاپور، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1400)
سیر تطور تفسیر کلامی ثریا صفری، سید محسن موسوی، محمد شریفی (1399)
کاربست عملی نظریه زوجیت و همگروهی سوره هادر فهم قرآن (مورد کاوی اجزاء 27 و 28 قرآن کریم) فائزه زارعین، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی، محمد شریفی (1399)
الاعجاز القرآنی فی نظر الحداثویین العرب(الجابری ـــ ابو زید ـــ ارکون) علاء هویدی ابوشون، سید محسن موسوی، محمد شریفی (1399)
انسان و صفات او در قرآن کریم با نگاه تحلیلی به کتب تفسیری شیعه محمد مکتوبیان، مهدی تقی زاده طبری، محمد شریفی (1399)
دور السیاق فی توجیه المعنی القرآنی (التبیان أنموذجاً) أحمد إبراهیم صالح المحمد، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1399)
بهره گیری از حدیث؛ مشکلات و راه کارها (با رویکرد احادیث تفسیری) مصطفی رحیمی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1399)
نقل به معنا در روایات و بررسی پیامدهای آن طاهره کریمی محلی، علی اکبر ایزدی فرد، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1399)
چندمعنایی در قرآن کریم فاطمه زهرا پورنادری، محسن نورائی، محمد شریفی (1399)
بررسی رابطه متقابل قرآن و فقه سید عباس جعفری صلاحی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی، محمد شریفی (1398)
شاخصه ها و مصادیق خلق عظیم در قرآن و روایات خدیجه جهانیان بهنمیری، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1398)
شواهد و مستندات قرآنی روایی حمایت از کالای داخلی هانیه صالحی خنار، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1398)
روش برخورد معصومان(ع) با دگراندیشان فاطمه عبدی، محمد شریفی، سید محسن موسوی (1398)
شبکه مفهومی عفاف در قرآن و روایات با تأکید بر عوامل و موانع فاطمه سلیم پور، سید محسن موسوی، محمد شریفی (1398)
واکاوی معنای "فکه" در آیات و روایات محمد رضا سرابندی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی (1397)
سیر تاریخی تفسیر به رأی معصومه عزتی، محسن نورائی، محمد شریفی (1397)
موعودگرایی در کلام امام علی (ع) و امام سجاد(ع) طاهره باقر نژاد، زینب السادات حسینی، محمد شریفی (1397)
روش شناسی نودلکه در کشف ترتیب نزول و اعتبار سنجی آن جواد سلمان زاده، محمد شریفی، مهدی تقی زاده طبری، محسن نورائی (1397)
نقد و بررسی دو جریان قرآن بسندگی و حدیث بسندگی مریم صحرایی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی (1396)
ماهیت تفسیر انفسی قرآن کریم اکرم حسین زاده، مهدی تقی زاده طبری، محمد شریفی (1396)
بررسی دیدگاه ویلیام فدرر در مورد مصادر قرآن سید کامل عسکری، محمد شریفی، محسن نورائی (1396)
فلسفه تاریخ در نهج البلاغه سید مهدی حسینی شیروانی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396)
بررسی مقاله پاتریشیا کرون: «دین مشرکان قرآنی» الهام رسولی، محمد شریفی، زینب السادات حسینی (1395)
تحلیل عذاب های امم گذشته و مقایسه آن با انسان معاصر فاطمه اکبری، محمد شریفی، محسن نورائی (1395)
مستبصران معاصر،اندیشه های قرآنی و حدیثی و ادله استبصار آنها زهره فخریان، محسن نورائی، محمد شریفی (1395)
حفظ محیط زیست از دیدگاه قرآن و روایات اسلامی زیبا غبرایی، محمد شریفی، محسن نورائی (1395)
وحدت، همدلی وهمزبانی از دیدگاه قرآن و روایات حمیده روح الله زاده، محمد شریفی (1395)
سیر تطور تفسیر عقلی فرزانه داداشی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم، محمد شریفی (1395)
تجلی قرآن در سیره فردی امام خمینی (ره) فاطمه هدایتی، محمد شریفی، محسن نورائی (1394)
الهام گیری قیام و مبارزات امام خمینی (ره) از قرآن هوشنگ بیگی، محمد شریفی، محسن نورائی (1394)

علایق پژوهشی

 • آرای معاصران در قرآن و حدیث
 • قرآن و مستشرقان
 • تفسیر ترتیبی و موضوعی قرآن کریم
 • احادیث موضوعه
بیشتر

دانشجویان

 • اکرم حسین زاده
  نام: اکرم حسین زاده
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: علوم قرآن و حدیث
  رساله: جعل حدیث: جریانها، گروهها و عوامل اثرگذار
 • علاء هویدی ابوشون
  نام: علاء هویدی ابوشون
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم قرآن و حدیث
  پایان نامه: الاعجاز القرآنی فی نظر الحداثویین العرب(الجابری ـــ ابو زید ـــ ارکون)
 • مصطفی رحیمی
  نام: مصطفی رحیمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: علوم قرآن و حدیث
  رساله: بهره گیری از حدیث؛ مشکلات و راه کارها (با رویکرد احادیث تفسیری)
 • طاهره کریمی
  نام: طاهره کریمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: علوم قرآن و حدیث
  رساله: نقل به معنا در روایات و بررسی پیامدهای آن
بیشتر

سوابق اجرایی

 • نماینده وزیر علوم در هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه مازندران (1401 - ادامه دارد)
 • معاون فرهنگی و پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی (1399 - ادامه دارد)
 • مسول کمیته علمی المپیاد دانشجویی گروه الهیات و معارف اسلامی منطقه2 کشور (1397 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه علوم قرآن و حدیث (1395 - 1399)
بیشتر

گالری تصاویر

جلسات دفاع جلسات دفاع جلسات دفاع جلسات دفاع جلسات دفاع جلسات دفاع جشن فارغ التحصیلی دانشجویان جشن فارغ التحصیلی دانشجویان جلسات شورای فرهنگی نشست شبیه سازی در قرآن، فقه و زیست شناسی عکس یادگاری اعضای دانشکده با ریاست دانشگاه در کنار استاد دکتر حجتی(همایش میراث قرانی تبرستان) ارائه مقاله در هند دانشگاه علیگره ارائه مقاله در هند دانشگاه علیگره