04 مهر 1399
مهدي رمضان زاده لسبويي

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه مدیریت جهانگردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تلفن: 09126343108
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مهدی رمضان زاده لسبویی، روزبه میرزائی، رقیه قنبری (1398) کیفیت زیبایی شناختی، کیفیت خدمات و تجربه مثبت بر میزان وفاداری گردشگران(مطالعه موردی: مناطق جنگلی سوادکوه) برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 31; 53-39
2
محمد علی الهی چرن، مهدی رمضان زاده لسبویی، جمشید عینالی (1398) برآورد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر گردشگری (مطالعه موردی: مجتمع ها و پارک های شهرستان نوشهر) نگرش های نو در جغرافیای انسانی: 44; 582-599
3
حسن اسماعیلی زاده، نازنین تبریزی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1398) سنجش رفتار مشارکتی جامعه محلی در توسعه گردشگری کشاورزی(مطالعه موردی شهر سی سخت) مطالعات ساختار و کارکرد شهری: 20; 127-146
4
5
6
مهدی رمضان زاده لسبویی، نازنین تبریزی، محمدرضا ضیمران (1398) توسعه گردشگری و بازساخت در مقاصد گردشگری مطالعه موردی: شهر شیراز مدیریت شهری: 55; 27-44
7
فرشته دوستی، محمدحسن زال، مهدی رمضان زاده لسبویی (1398) سنجش ظرفیت های گردشگری خلاق در کلان شهر تبریز گردشگری شهری: 22; 1-13
8
مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال، محمد مهدی فقیه عبداللهی (1398) ارزیابی خلاقیت شهرهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) جغرافیا برنامه ریزی منطقه ای: 34; 325-342
9
عیسی معصومی جناقرد، نازنین تبریزی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1397) امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در اردبیل (موردمطالعه: پیست اسکی آلوارس) مدرس علوم انسانی: 22; 27-54
10
محمدحسن زال، مهدی رمضان زاده لسبویی، امین اسماعیلی (1397) بافت سنتی شهری و نقش آن در توسعه ی گردشگری میراث فرهنگی (مطالعه ی موردی: بافت قدیم شهر ساری) مدیریت شهری: 53; 7-26
11
محمدحسن زال، فرشته دوستی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1397) گردشگری خلاق، ابزاری برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: کلان شهر تبریز) پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری: 24; 768-753
12
حسین صائمی پور، مهدی قربانی، َآرش ملکیان، مهدی رمضان زاده لسبویی (1397) سنجش و ارزیابی تاب آوری ذینفعان محلی در مواجهه با خشکسالی (منطقه مورد مطالعه: روستای نردین، شهرستان میامی، استان سمنان) مرتع: 12; 62-72
13
فرامرز بریمانی، مهدی رمضان زاده لسبویی، نازنین تبریزی، سهند نوذر اصل (1397) ارزیابی رقابت پذیری مقاصد گردشگری سلامت با تاکید بر منابع و جاذبه های محوری(مطالعه موردی : چشمه های آبگرم رامسر) جغرافیا و برنامه ریزی: 22; 26-50
14
لیلا عوض پور، مهدی قربانی، رضا عرفانزاده، مهدی رمضان زاده لسبویی (1397) سنجش و تحلیل تاب ­آوری بهره ­برداران مرتع در مواجه با سیر قهقرایی اکوسیستم ­های طبیعی (موردمطالعه: روستای نردین، شهرستان میامی، استان سمنان) پژوهش های روستایی: 9; 102-115
15
صدیقه لطفی، مهدی رمضان زاده لسبویی، مهناز ابراهیمیان دهاقانی (1396) سنجش نگرش مردم نسبت به نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بوم گردی (مطالعه موردی: منطقه کویری و بیابانی خور و بیابانک) برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 21; 54-76
16
17
فرامرز بریمانی، مهدی رمضان زاده لسبویی، سید حسین حسینی ولشکلایی (1395) تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان: 47; 157-183
18
19
مهدی رمضان زاده لسبویی، فرامرز بریمانی، سید حسین حسینی ولشکلائی (1395) تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکو توریسم مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندورود آمایش جغرافیایی فضا: 19; 45-58
20
مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال (1394) تحلیل ویژگی های صنایع دستی در راستای توسعه گردشگری میراث فرهنگی (مطالعه موردی: استان مازندران) برنامه ریزی فضایی (جغرافیا): 19; 87-102
21
مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدرضا رضوانی، محمد اکبرپور (1394) تحلیل آثار زیست محیطی گردشگری خانه های دوم از دیدگاه جامعۀ میزبان و مهمان (مطالعۀ موردی: روستاهای ناحیۀ دوهزار، شهرستان تنکابن) پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران: اول; 625-643
22
هما درستکار گل خیلی، یداله یوسفی، مهدی رمضان زاده لسبویی، همت اله رورده (1394) ارزیابی میزان تاب آوری سکونتگاه ها در برابر مخاطره ی سیلاب در روستاهای منتخب حوضه ی نکارود تحلیل فضایی مخاطرات محیطی: 4; 15-30
23
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مهدی رمضان زاده لسبویی، مجید اسمعیلی (1394) عوامل موثر در انگیزه گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری با تاکید بر جاذبه های روستاهای مناطق کویری و بیابانی جغرافیا: 46; 301-321
24
مهدی رمضان زاده لسبویی، سعید رضا اکبریان رونیزی، حدیثه رمضانی فر، زهرا حیدری (1394) توسعه گردشگری در شهرهای ساحلی و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر تنکابن) پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری: 3; 309-324
25
سعید رضا اکبریان رونیزی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1394) هوش فرهنگی جامعه میزبان و توسعه گردشگری روستایی مورد شناسی: منطقه رودبار قصران (شهرستان شمیرانات) جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای: 16; 201-212
مقاله ارائه‌شده
1
غزاله شاه حسینی، مهدی رمضان زاده لسبویی، مزدک دربیکی (1398) مروری بر اصول و مفاهیم اکولوژ کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری، ایران، مشهد
2
سهیلا قاسمی آذر، روزبه میرزائی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1398) رابطه میان ادراک ساکنین محلی از اثرات گردشگری و حمایت آنها از توسعه گردشگری مطالعه موردی دریاچه ارومیه اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
3
سیدعلی حسینی، روزبه میرزائی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1398) بررسی نگرشها و قصد سفر به کشور ترکیه از سوی گردشگران خروجی ایران همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار، کشور ایران، رشت
4
روزبه میرزائی، مهدی رمضان زاده لسبویی، سیدعلی حسینی (1398) بررسی سیمای دریافت شده از مکان و نقش آن در حمایت از توسعهی گردشگری از سوی ساکنان بومی )مطالعه موردی شهرستان نور، بخش چمستان( همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار، کشور ایران، رشت
5
نازنین تبریزی، مهدی رمضان زاده لسبویی، فاطمه صفاپور (1398) گردشگری نقره ای و نقش آن در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان مازندرانی (مطالعه موردی :شهر رامسر) اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران، ایران، بابلسر
6
فرامرز بریمانی، مهدی رمضان زاده لسبویی، سید حسین حسینی ولشکلائی (1398) تحلیل عوامل موثر بر ادارک از اکوتوریسم(مطالعه موردی: دانش آموزان دوره متوسطه، شهرستان میاندورود استان مازندران ) اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران، ایران، بابلسر
7
مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال، اناهیتا سید جباری (1398) تاثیر سرمایه فرهنگی بر جذب گردشگر(نمونه موردی : شهر بابلسر) اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران، ایران، بابلسر
8
سیدعلی حسینی، روزبه میرزائی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1398) شناسایی منابع اطلاعاتی آنلاین مورداستفادهی گردشگران خروجی ایران در راستای انتخاب مقصد بینالمللی )مطالعه موردی: کشور ترکیه( همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، کشور ایران، بابلسر
9
ریحانه یعقوبی سیاهگورابی، سید علی سیدیان، مهدی رمضان زاده لسبویی (1397) شناسایی عناصر وابسته به محیط در برنامه ریزی و ارتقاء صنعت گردشگری سلامت ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، ایران، تهران
10
فرشته دوستی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1397) تحلیل رابطه ی بین انگیزه های گردشگران دوچرخه سوار و توسعه ی گردشگری پاک و ارزان (نمونه مطالعاتی شهر بابلسر) چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، ایران، تبریز
11
سیده فاطمه هاشمی، مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال (1397) توسعه گردشگری و بازآفرینی اجتماعی فرهنگی، مطالعه موردی: منطقه 8 شهر شیراز همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری، کشور ایران، تهران
12
فهیمه شاهینی، مهدی رمضان زاده لسبویی، روزبه میرزائی (1397) گردشگری ایران، جهانی شدن و رقابت پذیری در عرصههای بین المللی همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری، کشور ایران، تهران
13
نازنین تبریزی، مهدی رمضان زاده لسبویی، حسن اسماعیلی زاده (1396) تأثیر ویژگی های فرهنگی - ارزشی بر توسعه گردشگری کشاورزی کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، ایران، آستارا
14
امیرهوشنگ قاسمی، محمدحسن زال، مهدی رمضان زاده لسبویی (1396) سنجش انتظارات شهروندان تهران از کیفیت ارایه خدمات گردشگری توسط آژانس های مسافرتی مطالعه موردی: آژانس های مسافرتی شهر تهران کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی نوین، ایران، تهران
15
فرزانه کشاورزی، مهدی رمضان زاده لسبویی، روزبه میرزائی (1396) تحلیل اثرات سرمایه فرهنگی ایستا بر بازاریابی گردشگری در سایتهای جهانی میراث یونسکو در ایران )مطالعه موردی: میدان نقش جهان، شهر اصفهان( کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی نوین، ایران، تهران
16
المیرا صفدری، مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال (1396) تحلیل رابطه بین انگیزه های رانشی شهر تهران و انتخاب مقاصد گردشگری(مطالعه موردی: نواحی روستایی رودبار قصران، تهران) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نویست، ایران، تهران
17
خدیجه پارسائی، مهدی رمضان زاده لسبویی، جابر پارسایی (1396) رشد گردشگری شهری و اثرات ان بر ابعاد آلودگی با تاکید بر آلودگی نمادی منطقه مورد مطالعه(شهر نور، استان مازندران) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نویست، ایران، تهران
18
عیسی معصومی جناقرد، نازنین تبریزی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1396) سنجش کیفیت عملکرد گردشگری ورزشی در پیست اسکی آلوارس اولین همایش علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، ایران، ارومیه
19
جمشید عینالی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1396) ارزیابی میزان رضایت مندی گردشگران از مقاصد گردشگری، مطالعه موردی: مجتمعهای گردشگری غرب استان مازندران اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری نوین در علوم جغرافیایی، ایران، زنجان
20
محمدحسن زال، مهدی رمضان زاده لسبویی، نگین عینی (1396) آثار و ابنیهی دوران اسلامی جویبار؛ عامل اساسی رونق گردشگری تاریخی فرهنگی دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران، بابلسر
21
مهدی رمضان زاده لسبویی، فاطمه رمضانی (1396) تمایلات گردشگران و توسعه گردشگری کشاورزی )مطالعه موردی: نواحی روستایی دهستان سخت سر شهرستان رامسر) دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران، بابلسر
22
مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدرضا ضیمران (1395) بررسی بازارهای دورهای و نقش آن در گردشگری با تاکید بر هویت مکانی (مطالعه موردی: بازار جویبار) همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، ایران، بابلسر
23
مهدی رمضان زاده لسبویی، فرشته دوستی (1395) گردشگری دوچرخه سواری؛ نقش آن در اقتصاد جامعه محلی همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، ایران، بابلسر
24
مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال، مرضیه عرب نژاد (1395) بررسی رابطه بین انگیزه رضایت، و رفتار گردشگر در مقصد گردشگری مذهبی همایش ملی گردشگری پایدار، نگاه خلاق، ایران فرداد، ایران، رشت
25
محمدحسن زال، مهدی رمضان زاده لسبویی، فرشته دوستی (1395) تحلیلی بر مزایای توسعه گردشگری خلاق همایش ملی گردشگری پایدار، نگاه خلاق، ایران فرداد، ایران، رشت
26
رحیم بردی آنامرادنژاد، مهدی رمضان زاده لسبویی، صمد حسن پورفرمی (1395) پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1396/01/28 11:40:23 ق.ظ توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر جوامع محلی، ایران، بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
عیسی معصومی جناقرد، نازنین تبریزی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1396) امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در اردبیل (موردمطالعه: پیست اسکی آلوارس)
2
3
مینا اقبالی زاده، روزبه میرزائی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1395) تحلیل کارکرد تلفن های هوشمند در برنامه ریزی و شکل گیری تجربه ی سفر در ایران
4
زینب اسمعیلی وند، مهدی رمضان زاده لسبویی، محمدحسن زال (1395) بررسی رابطه بین تصویر مقصد و وفاداری گردشگران (موردمطالعه: شهر کرمانشاه)
5
رقیه موسوی، محمدحسن زال، مهدی رمضان زاده لسبویی، نازنین تبریزی (1395) تحلیل ریسک های درک شده گردشگری در نواحی مقصد با تأکید بر وفاداری گردشگران
6
سهند نوذر اصل، مهدی رمضان زاده لسبویی، فرامرز بریمانی، نازنین تبریزی (1395) عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری سلامت در نواحی مقصد (مطالعه موردی رامسر)
7
منصوره کریمی رستگار، مهدی رمضان زاده لسبویی، فرامرز بریمانی، نازنین تبریزی (1394) اثرات تغییر کاربری اراضی ناشی از توسعه گردشگری بر نواحی روستایی
کتاب
1
سید علی بدری، نرگیس وزین، مهدی رمضان زاده لسبویی (1396) مدیریت بحران و بلایا در گردشگری شابک:978-600-169-236-9
2
مهدی رمضان زاده لسبویی، محمود حسن پور، نازنین تبریزی (1393) گردشگری در جهان اسلام شابک:978-600-7127-18-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مهدی رمضان زاده لسبویی (1398) گردشگری و کشاورزی: همگرایی و واگرایی دانشگاه مازندران
2
مهدی رمضان زاده لسبویی (1396) تحلیل و بررسی بوم گردی استان مازندران دانشگاه مازندران