1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
درک خطر،تاب آوری مشاغل گردشگری طی بحران ها و موانع موجود در ایران(چشم اندازی از شیوع کووید-19)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
درک خطر،تاب آوری مشاغل گردشگری
سال 1400
پژوهشگران سارا حبیب تبار ، مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

درک خطر،تاب آوری مشاغل گردشگری طی بحران ها و موانع موجود در ایران(چشم اندازی از شیوع کووید-19)