20 بهمن 1401
مهدي رمضان زاده لسبويي

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه مدیریت جهانگردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تلفن: 09126343108
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر انگیزه هدونیک در انتخاب مقصد سفر با تاکید بر رضایت درک شده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انگیزه هدونیک، انتخاب مقصد، سفر
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی (نفر اول) ، مهری دنیوی (نفر دوم)

چکیده

تاثیر انگیزه هدونیک در انتخاب مقصد سفر با تاکید بر رضایت درک شده تاثیر انگیزه هدونیک در انتخاب مقصد سفر با تاکید بر رضایت درک شده