20 بهمن 1401
مهدي رمضان زاده لسبويي

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه مدیریت جهانگردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تلفن: 09126343108
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
گردشگری جنگل های هیرکانی، میراقی کهن در سواحل شمال ایران
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
گردشگری جنگل های هیرکانی، میراثی کهن در سواحل شمال ایران
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی (سخنران)

چکیده

گردشگری جنگل های هیرکانی، میراثی کهن در سواحل شمال ایران