1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
گردشگری جنگل های هیرکانی، میراقی کهن در سواحل شمال ایران
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
گردشگری جنگل های هیرکانی، میراثی کهن در سواحل شمال ایران
سال 1399
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

گردشگری جنگل های هیرکانی، میراثی کهن در سواحل شمال ایران