20 بهمن 1401
مهدي رمضان زاده لسبويي

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه مدیریت جهانگردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تلفن: 09126343108
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
گردشگری دوچرخه سواری؛ نقش آن در اقتصاد جامعه محلی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری با علایق ویژه، گردشگری دوچرخه سواری، گردشگر دوچرخه سوار، جامعه محلی، تاثیرات اقتصادی
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی (نفر اول) ، فرشته دوستی (نفر دوم)

چکیده

امروزه تمامی مقاصد گردشگری و به تبع آن تمامی کشورها به دنبال راههای جدید برای جذب بخشی از گردشگران و درآمدهای حاصل از ورود آنان هستند که برای نیل به این هدف به دنبال ایجاد محصولات مختلف و در عین حال جذاب گردشگری، عرضه انواع مختلف گردشگری، پاسخ به نیاز تنوع طلبی گردشگران و راحتی و در دسترس بودن محصولات برای آنها هستند کما اینکه اثرات منفی ناشی از ورود گردشگران بخصو از نظر زیست محیطی به مسائل اصلی در صنعت گردشگری تبدیل گشته است. با توجه به تمامی این مسائل، گردشگری دوچرخه سواری بعنوان یکی از شاخه های گردشگری با علایق ویژه و بعنوان یک محصول گردشگری با توجه به مزایایی که به دنبال دارد مخصوصا در جنبه های اقتصادی و همچنین زیست محیطی می تواند بسیار موثر و مثبت ظاهر شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی این گردشگری بعنوان یک محصول گردشگری جذاب برای گردشگران خواهان آن و تحلیل آثار اقتصادی ناشی از آن برای جامعه محلی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده که با مطالعه آثار علمی در این حوزه به تحلیل اثرات اقتصادی مطالعه شده در این آثار پرداخته است. نتایج نشان می دهد که گردشگری دوچرخه سواری علاوه بر منتفع کردن گردشگران دوچرخه سوار، جامعه محلی را هم از اثرات مثبت اقتصادی و زیست محیطی آن از قبیل ارزآوری، اشتغال، کاهش آلودگی و نیز سلامتیهای جسمی و روانی برخوردار می سازد.