20 بهمن 1401
مهدي رمضان زاده لسبويي

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه مدیریت جهانگردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تلفن: 09126343108
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و بررسی بوم گردی استان مازندران
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
گردشگری، بوم گردی ، مازندران
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی (نفر اول)

چکیده

تحلیل بومگردی